Artykuły

Ilość
Sortuj według

Informal patient payments for health care services: policy challenges and strategies for solutions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 5-11
Data publikacji online: 2010

Opłaty nieformalne w ochronie zdrowia. Perspektywa i doświadczenia polskie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 12-28
Data publikacji online: 2010

Are patient charges an effective policy tool? Review of theoretical and empirical evidence

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 29-36
Data publikacji online: 2010

The short story of co-payments for health care services in Hungary – lessons for neighbouring countries

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 37-47
Data publikacji online: 2010

Patient payments and the problems in medical services provision in Bulgaria

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 48-53
Data publikacji online: 2010

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 54-61
Data publikacji online: 2010

The opinions of the key health care stakeholders towards patient payments in Lithuania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 62-68
Data publikacji online: 2010

Attitudes towards patient payments in Ukraine: is there a place for official patient charges?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1,
Data publikacji online: 2010

Koncepcja „Oceny wpływu na zdrowie” (Health Impact Assessment) i jej wykorzystywanie w Unii Europejskiej. Perspektywa sektora prywatnego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 79-94
Data publikacji online: 2010

Rynek prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich. Przykład rozwiązań francuskich

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 95-105
Data publikacji online: 2010

Quality and efficiency improvement and cost containment through regulated competition in the Dutch health care system

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 106-110
Data publikacji online: 2010

Health insurance reform in the United States: old lessons on a renewed debate

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 111-20
Data publikacji online: 2010

Struktura własnościowa a efektywność świadczeniodawców

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 121-136
Data publikacji online: 2010

Szpitale niepubliczne w województwie małopolskim – profil działalności oraz znaczenie w systemie lecznictwa

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 1, s. 137-148
Data publikacji online: 2010