Rola oceny ekonomicznej w podejmowaniu decyzji o finansowaniu innowacyjnych procedur medycznych

Michał Seweryn

Abstrakt

Role of Economic Evaluation in Decision-Making of Innovative Health Technologies

The aim of this article is to show the general possibility of application of chosen economic evaluation to assess innovative health technologies. The focus will be on the advantages related to use of HTA in decision making. It seems that the most important consequence of using economic evaluation is an opportunity to direct comparisons of the cost effectiveness and health benefits generated by innovative technologies which are financed from public sources.

Słowa kluczowe: innowacyjne technologie medyczne, ocena ekonomiczna
References

Sowada C., Bochenek T., Kawalec P., Niedźwiedzka B., Ponikło W., Agencja Oceny Technologii Medycznych. Oczekiwania, cele i możliwe rozwiązania instytucjonalne, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2006, IV, 1, 55.

Czech M., Hermanowski T., Pachocki R., Perspectives and barriers in the development of pharmacoeconomics and its applications in Poland – preliminary results of a survey, „Value in Health” 2003, 6, 6, 710.

Neuhauser D., Lewicki A., What do we gain for the sixth stool guiac? „The New England Journal of Medicine” 1975, 293, 226–228.

Brown K., Burrows C., The sixth stool guiac test: $47 million that never was, „Journal of Health Economics” 1990, 9, 4, 429–445.

Raport grupy roboczej na rzecz innowacji w opiece zdrowotnej 2010. Zwiększanie dostępu do innowacji w ochronie zdrowia w Polsce.

Generic and innovative drugs market in Central Europe 2011. Comparative analysis, reimbursement policies and development forecasts for 2011–2013. PMR Publications, 2011.

Kraska A., Pozycja leków generycznych w Polsce, „Rynek Zdrowia” 2010, 3.

Seweryn M., Kycia J., Zastosowanie analiz ekonomicznych w polskim systemie ochrony zdrowia – droga ku racjonalizacji w finansowaniu świadczeń zdrowotnych, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2005, III, 2, 79.

Drummond M., Sculpher M., Torrance G., O’Brien B., Stoddart G., Methods for the economic evaluation of health care programmes, Oxford University Press, 2005, 9.

Orlewska E., Podstawy farmakoekonomiki, Unimed, Warszawa 1999.

Niżankowski R., Bochenek T., Seweryn M., Raport oceny technologii medycznych „Zastosowanie wysokoenergetycznego lasera KTP w leczeniu łagodnego rozrostu stercza”, Kraków 2007.

Uchwała nr 59/16/2008 z dnia 28 października 2008 r. Rady Konsultacyjnej AOTM w sprawie finansowania leczenia łagodnego rozrostu stercza za pomocą wysokoenergetycznego lasera KTP.

Morris S., Devlin N., Parkin D., Economic analysis in health care, John Willey & Sons Ltd, 2007.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.