Innowacja lekowa w świetle ustawy refundacyjnej

Tomasz Bochenek

Abstrakt

The Pharmaceutical Innovation and the Reimbursed Act

The innovation in pharmaceutical sector can be characterized as incremental. The expectations towards new drugs are very high but the access of Polish patients to the pharmaceutical innovation is limited. Role and perception of this innovation within the Polish health care policy are not signaled coherently and unambiguously. The Reimbursement Act is an important new legal act, which was intensely debated in the second half of 2010 and the first half of 2011.This legal act changes conditions of functioning of virtually all subjects acting on the market of pharmaceuticals which are financed from public sources. The Reimbursement Act introduces thorough changes into the pharmaceutical policy and pricing and reimbursement policies. These changes can influence the pharmaceutical innovation in the Polish health care system. It is impossible to circumscribe the direction of these changes decisively. However, there is a hope for a summary positive influence of new regulations, so monitoring of a manner of implementation of the Reimbursement Act will be necessary.

Słowa kluczowe: innowacja lekowa, ceny leków, refundacja leków, polityka lekowa, zwrot przychodów, podział ryzyka
References

OECD, Oslo Manual: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data. OECD, Paris 1997.

EFPIA, The pharmaceutical industry in figures. EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, Brussels 2006.

Fuchs V.R., Sox H.C. Jr., Physicians’ views of the relative importance of thirty medical innovations, „Health Affairs (Millwood)”2001, 20, 5, 30–42.

High Level Pharmaceutical Forum, Final Conclusions and Recommendations of the High Level Pharmaceutical Forum 2005–2008. http://ec.europa.eu/pharmaforum/docs/ev_20081002_frep_en.pdf (zacytowano 22.05.2011).

Pilkiewicz M., Polska na tle innych krajów UE. Analiza skutków wprowadzenia nowej ustawy na rynek farmaceutyczny (materiały konferencyjne), IMS Health Poland, Warszawa 2011.

Grupa Robocza na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej, Dostęp polskich pacjentów do innowacji w ochronie zdrowia. Analiza sytuacji i propozycje rozwiązań, Warszawa 2008, http://www.cioz.pl/materialy/RAPORT_Grupy_Roboczej_Dostep_do_innowacji_w_ochronie_zdrowia_08.pdf (zacytowano 20.05.2011).

Ministerstwo Zdrowia, Polityka lekowa państwa 2004–2008,Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2004.

Ministerstwo Zdrowia, Polityka lekowa państwa,Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 1995.

WHO, How to develop and implement a national drug policy. WHO, Geneva 2001.

MGiP, MSP, Strategia dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2008. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2005.

Ministerstwo Zdrowia, Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=016153 (zacytowano 20.05.2011).

Klim A., Łanda K., Bondaryk K., Budasz-Świderska M., Ofierska-Sujkowska G., Umowy podziału ryzyka (Risk Sharing Schemes, RSS), w: Łanda K. (red.), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka. Central and Eastern European Society of Health Technology Assessment, Kraków/Warszawa 2009.

Medycyna Praktyczna, Senat poprawił ustawę refundacyjną, http://prawo.mp.pl/wiadomosci/show.html?id=59380, (zacytowano 26.05.2011).

Bochenek T., Kozierkiewicz A., Ceny i refundacja leków,Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2009.

Polska Agencja Prasowa, Koniec z lekami za grosz. „Dziennik Polski”, 13.05.2011.

Ministerstwo Zdrowia, Założenia zmian w systemie refundacji leków, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zalacznik_r_07.pdf (zacytowano: 26.05.2011).

Ministerstwo Zdrowia, Uwagi do projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=016407 (zacytowano 26.05.2011).

CASE – Doradcy Spółka z o.o., Poziom wydatków na leki. Polska na tle krajów OECD. w:Ministerstwo Zdrowia, Uwagi do projekytu ustawy refundacyjnej, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=016407 (zacytowano 10.05.2011).

INFARMA Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Uwagi do projektu ustawy refundacyjnej z dn. 08.10.2011, http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&my=131&ma=016407 (zacytowano 25.05.2011).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.