Relacja z konferencji „Pacjent i jego prawa – w Polsce i UE” zorganizowanej w Warszawie z okazji V Europejskiego Dnia Praw Pacjenta

Marta Kulpa

Abstrakt

Dzień 18 kwietnia został ustanowiony Europejskim Dniem Praw Pacjenta przez organizację pozarządową Active Citizenship Network oraz stowarzyszenia zrzeszające pacjentów. Dzień ten jest obchodzony we wszystkich krajach UE w celu przypomnienia o przestrzeganiu praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. W tym roku obchodziliśmy V Europejski Dzień Praw Pacjenta. Z tej okazji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPiEZ) zorganizował w Warszawie konferencję „Pacjent i jego prawa – w Polsce i UE”, w której udział wzięli m.in. Minister Zdrowia Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska  oraz Poseł na Sejm RP Marek Balicki. Gościem specjalnym był John Dalli – Komisarz UE ds. Zdrowia i Polityki Konsumenckiej. W konferencji brali udział przedstawiciele organizacji pacjenckich z całej Polski.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.