Komunikat z Seminarium „Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Konflikty jako siła sprawcza ewolucji”. Jubileusz pracy zawodowej Prof. dra hab. W. Cezarego Włodarczyka

Anna Kowalska,

Anna Mokrzycka

Abstrakt

W bieżącym roku upływa 40 lat od momentu rozpoczęcia przez Prof. Cezarego W. Włodarczyka pracy zawodowej. Pomimo iż pierwsze stanowisko pracy Profesora jako referenta prawnego w zakładzie produkcyjnym nie było związane z dziedziną, która obecnie zdominowała jego naukowe dociekania – czyli z polityką zdrowotną, to jednak do dzisiaj coś z tych prawniczych zainteresowań mu pozostało.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.