Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Przedsiębiorstwo lecznicze”. Innowacyjne rozwiązanie legislacyjno-systemowe czy manowce reformy?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 68-86
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Determinanty płodności kobiet w Stanach Zjednoczonych: przegląd wyników badań

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 101-108
Data publikacji online: 2010

Dokumentacja medyczna – coraz bardziej elektroniczna

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 63-67
Data publikacji online: 2010

Innowacja lekowa w świetle ustawy refundacyjnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 87-95
Data publikacji online: 2010

Innowacja w ochronie zdrowia w Polsce – diagnoza i rekomendacje ekspertów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 113-116
Data publikacji online: 2010

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 4-29
Data publikacji online: 2010

Perspektywy sondażu deliberatywnego jako innowacji w polityce zdrowotnej

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 30-46
Data publikacji online: 2010

Postnatal depression and its consequences in public health

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 108-118
Data publikacji online: 2010

Prawne podstawy odpowiedzialności zawodowej pracowników ochrony zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 96-100
Data publikacji online: 2010

Rola oceny ekonomicznej w podejmowaniu decyzji o finansowaniu innowacyjnych procedur medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 57-72
Data publikacji online: 2010

Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 47-56
Data publikacji online: 2010

Sprawozdania

Jubileusz XX-lecia Szkoły i Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 119-120
Data publikacji online: 2010

Komunikat z Seminarium „Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej. Konflikty jako siła sprawcza ewolucji”. Jubileusz pracy zawodowej Prof. dra hab. W. Cezarego Włodarczyka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 121-123
Data publikacji online: 2010

Relacja z konferencji „Pacjent i jego prawa – w Polsce i UE” zorganizowanej w Warszawie z okazji V Europejskiego Dnia Praw Pacjenta

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 117-118
Data publikacji online: 1 czerwca 2010