Recenzenci

Petra Baji, Health Economics and Health Technology Assessment Research Centre, Corvinus University of Budapest; Center for Public Affairs Studies Foundation, Budapest, Hungary; Department of Health Services Research; CAPHRI; Maastricht University Medical Center; Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Maastricht University

Prof. dr hab. Jerzy Bertrandt, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, Warszawa

Dr Barbara Bik, emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr Valentin Brodszky, Corvinus University of Budapest

Dr  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska, Instytut Ekonomii, Uniwersytet Łódzki

Dr Tomira Chmielewska-Ignatowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr Katarzyna Czabanowska, INTHEALTH,  Maastricht University

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Grażyna Dykowska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu

Dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Prof.dr. Laszlo Gulacsi, Corvinus University of Budapest

Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy, Łódź; Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr n. med. Dorota Jachimowicz-GawełUniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum, Bydgoszcz

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP

Dr hab. Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Arnold D. Kaluzny, Ph.D. Professor Emeritus of Health Policy & Management, UNC Gillings School of Global Public Health, Sheps Center for Health Services Research,  University of North Carolina at Chapel Hill

Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr Tomasz Karkowski, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Jacek Klich, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków

Dr n med. Joanna KobzaKatedra Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

Dr Ewa Kocot, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Teresa Kulik, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny, Lublin

Dr n. przyr. Agnieszka Kondracka, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii,
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Sylwia Kluczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Dr inż. arch. Agnieszka Labus,Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn,  Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Białystok

Dr inż. Mikołaj Igor Leszczuk, Katedra Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,  Kraków

Dr Paweł Łuczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Anna Marchewka, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków

Dr hab. Joanna Mazur, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Dr Emilia Mikołajewska, 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Bydgoszcz

Dr hab. Marek Motyka, prof. UEK w Krakowie

Dr Joanna Niżnik, Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków

Prof. dr hab. Władysława Pilecka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Juliusz Przysławski, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Dr n. med. Paweł Rasmus, Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Dr Maciej Rogala, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. Jerzy Rosiński, Katedra Negocjacji, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Justyna Rój, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

Dr hab. Iga Rudawska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zakład Ekonomiki Ochrony Zdrowia

Prof. dr hab. Robert Rudowski, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Doc. dr Zofia Skrzypczak, Katedra Gospodarki Narodowej, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Jerzy Soja, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Klinika Pulmonologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab.  Jadwiga Suchecka,  Instytut Gospodarki Przestrzennej,  Uniwersytet Łódzki; Katedra Polityki Ochrony Zdrowia, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Dr Małgorzata Synowiec-Piłat, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr Agnieszka Sowa-Kofta, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ, Wydział Lekarski UJ CM

Dr Roman Topór-Mądry, Agencja Oceny Technologii Medycznych, Warszawa

Dr Desislava Vankova, Medical University of Varna

Prof. dr hab. Włodzimierz Włodarczyk, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Dr hab. n.o zdr. Anna Włoszczak-Szubzda, prof. WSEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

†  Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, Collegium Mazovia, Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Prof.  dr hab. n. med. Jarosław Walkowiak,  I Katedra Pediatrii; Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,  Poznań

Dr Magdalena Woynarowska-Sołdan, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska, przewodnicząca Sekcji Psychologii Zdrowia PTP; kierownik Katedry  Psychologii  Zdrowia, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Mgr Tamara Zimna, specjalista w zakresie prawa medycznego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Dr Michał Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM