Kontakt

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM 

Instytut Zdrowia Publicznego 
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków
tel. 12 433 2806
e-mail: e
lzbieta.rys@uj.edu.pl