Kontakt

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie.
Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Instytut Zdrowia Publicznego
WNZ UJ CM
ul. Grzegórzecka 20
31-531 Kraków
tel. 12 433 2806
e-mail:
mxerys@cyf-kr.edu.pl