Zdrowie Publiczne i Zarządzanie Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Redaktor statystyczny: Ewa Kocot
Redakcja językowa: Dorota Węgierska

Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie są jedynym czasopismem w Polsce, w którym łączy się zagadnienia zdrowia publicznego z problemami funkcjonowania ochrony zdrowia. To wyznacza interdyscyplinarny charakter pisma. Publikowane są bowiem artykuły naukowe zarówno z dziedziny nauk o zdrowiu, jak i nauk społecznych, a spośród nich w szczególności: ekonomii i finansów, zarządzania, prawa i administracji, socjologii, psychologii, nauk politycznych oraz informacji i komunikacji, a także nauk pedagogicznych.

Szeroki zakres problematyki czasopisma jest z jednej strony wynikiem kompleksowego definiowania zdrowia (WHO 1946) jako stanu, obejmującego pełny dobrostan człowieka, grupy i całej populacji, zarówno w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społecznym. Z drugiej strony szeroki zakres problematyki jest wynikiem wielości problemów związanych z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia: rządzeniem sektorem zdrowotnym oraz zarządzaniem placówkami udzielającymi usług zdrowotnych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym.

Chętnie przyjmowane są artykuły, które prezentują ujęcia porównawcze; tak z perspektywy globalnej i krajów europejskich, jak i regionalnej oraz lokalnej w Polsce. Publikowane są teksty autorów z krajów „przodujących” w rozwiązaniach problemów ochrony zdrowia, które mogą być traktowane jako modelowe, a także z krajów o niskich dochodach, które borykając się z zapewnieniem ochrony zdrowia dla swoich obywateli, stosują niejednokrotnie innowacyjne rozwiązania systemowe i organizacyjne. 

Czasopismo kierowane jest do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych ochroną zdrowia w swej pracy i badaniach: do policy makers, do specjalistów zatrudnionych w instytucjach związanych ze zdrowiem publicznym, do menadżerów placówek zdrowotnych i zatrudnionych w nich kadr medycznych, do działaczy społecznych i promotorów zdrowia.

Zamieszczone artykuły są szczególnie przydatne kadrze akademickiej i nauczycielskiej w edukacji na temat zdrowia, jego ochrony oraz funkcjonowania instytucji usług zdrowotnych. Dla tej grupy odbiorców publikowane w czasopiśmie wyniki oryginalnych badań, analizy ważnych dokumentów krajowych, Unii Europejskiej czy Światowej Organizacji Zdrowia mają konkretny wymiar, stanowiąc wsparcie dla praktycznych działań z obszaru ochrony zdrowia.

ISSN 1731-7398
e-ISSN 2084-2627
Punkty MNISW: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Zdrowia PUblicznego WNZ UJ CM

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1

Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Przewodnicząca Rady Programowej: Stanisława Golinowska
Sekretarz redakcji: Elżbieta Ryś
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od redakcji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. III
Data publikacji online: 2020

Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 1-31
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.001.12655

Raport 1: WŁOCHY

Early COVID-19 pandemic response in Italy: Pros and cons

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 32-35
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.002.12656

Raport 2: HOLANDIA

Dutch public health policy during the COVID-19 pandemic of the first half of 2020. Answers to questions on public health activities January–June 2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 36-45
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.003.12657

Raport 3: ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

From ‘herd immunity’ to ‘stay home’ to ‘stay alert’: United Kingdom’s response to COVID-19

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 46-58
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.004.12658

Raport 4: NORWEGIA

Norway’s strategy to cope with Corona pandemics

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 59-64
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.005.12659

Raport 5: NIEMCY, DOLNA SAKSONIA

Niemiecka polityka zdrowia publicznego w okresie pandemii COVID-19. Widziane z perspektywy Dolnej Saksonii

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 65-74
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.006.12660

Raport 6: CZECHY

Government response to COVID-19 in the Czech Republic: February–July 2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 75-79
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.007.12661

Raport 7: UKRAINA

Ukrainian response to the COVID-19 pandemic: governmental interventions

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 80-87
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.008.12662

Raport 8: KANADA

Raport 9: ONTARIO (KANADA)

* * *

Pożegnanie Profesora Andrzeja Wojtczaka 1933–2020

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18, Numer 1, s. 121-123
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20842627OZ.20.011.12665