Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Zeszyty przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym kierowali wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel oraz Profesor Walery Pisarek, współtwórca polskiego medioznawstwa, który w latach 1991–2012, czyli przez ponad 21 lat, był redaktorem naczelnym pisma.

Bogata tradycja Zeszytów Prasoznawczych to przede wszystkim jego Autorzy. W Zeszytach artykuły publikowali m.in.: Władysław Bartoszewski, Roman Ingarden, Karol Jakubowicz, Krzysztof Kąkolewski, Zenon Klemensiewicz, Jerzy Łojek, Zbigniew Nęcki, Adam Przyboś, Jerzy Putrament, Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Piotr Sztompka, Jerzy Toeplitz, Melchior Wańkowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zygmunt Gostkowski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Tomasz Mielczarek.

Nasz kwartalnik drukował rozprawy luminarzy światowego medioznawstwa, wśród których trzeba wymienić takie znakomitości jak: Johan Galtung, Hamid Mowlana, James Halloran, Kaarle Nordenstreng, Mihai Coman, Hermann Boventer, Ian Connell, Shelton A. Gunaratne, czy Winfried Schulz, Michael Gallagher, Armand Mattelart, Fernand Terrou, John Willings, Luke Uka Uche, Tapio Varis, TamásSzecskö, Tim Walters, Vladimir Holina, Colin Sparks, Slavko Splichal, Hans M. Kepplinger, Lutz M. Hagen i wielu innych znakomitych badaczy, których prace, zyskawszy powszechne uznanie i globalny zasięg, stanowią dziś fundamenty naszej dyscypliny.

Zeszyty Prasoznawcze są tytułem rozpoznawalnym na świecie, indeksowanym w naukowych bazach o międzynarodowym zasięgu. Od kilkudziesięciu lat cieszą się uznaniem i prestiżem wśród polskich i zagranicznych medioznawców, pracowników mediów i zawodów okołomedialnych oraz wielu pokoleń studentów dziennikarstwa.

Zeszyty Prasoznawcze to także jedno z pierwszych czasopism poświęconych mediom i komunikowaniu, które doczekało się własnej monografii. Książka „Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy”, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety, pokazuje, w jaki sposób wieloletni dorobek Zeszytów Prasoznawczych wpływał na rozwój medioznawstwa w Polsce i na świecie. https://wuj.pl/ksiazka/zeszyty-prasoznawcze-analiza-zawartosci-1957-2012

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl/publication/70624), a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), Komunikowanie polityczne – mapowanie pola badawczego

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 13 grudnia 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Obywatele w środowisku informacji politycznej: obszary badań i wyzwania metodologiczne

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 11-26
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.036.18670

Kryzys przywództwa politycznego w twitterowej komunikacji wyborczej na przykładzie samorządowej kampanii prezydenckiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 27-41
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.037.18671

Inwazja Rosji na Ukrainę w polskich dziennikach opinii Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 43-64
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.038.18672

Kogo powinni się bać Polacy? Czyli o konstrukcji wroga w narracjach Zjednoczonej Prawicy

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 65-94
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.039.18673

Paralelizm polityczny jako koncepcja teoretyczna i jej zastosowanie na przykładzie Brazylii

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 95-111
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.041.18675

Media, State and Reciprocal Transparency: Normative Expectations and Regulatory Possibilities in a Proposal of the European Media Freedom Act (EMFA)

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 113-125
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.042.18676

„Każdy zna się na AI”. Przegląd badań polskiej opinii publicznej na temat sztucznej inteligencji

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 127-142
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.043.18677

Znaczenie telewizji w lokalnym komunikowaniu politycznym na przykładzie poznańskich mediów lokalnych i sublokalnych

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 143-162
Data publikacji online: 13 grudnia 2023
DOI 10.4467/22996362PZ.23.040.18674

Z życia naukowego

Psychologia komunikacji politycznej z perspektywy mikroanalitycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 163-167
Data publikacji online: 13 grudnia 2023

Gość Niedzielny w okresie międzywojennym

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 169-173
Data publikacji online: 13 grudnia 2023

Dialog z chatbotem – sprawozdanie z X seminarium „Język w mediach” (2 czerwca 2023)

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 175-177
Data publikacji online: 13 grudnia 2023

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Media a polityka w świecie XX i XXI wieku”

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 179-182
Data publikacji online: 13 grudnia 2023

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Three Decades After the Collapse of Communism: Central and Eastern Europe on the World Map of Communication and Media Research” oraz uroczystości przejścia na emeryturę prof. dr hab. Bogusławy Dobek‑Ostrowskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2023, Tom 66, Numer 4 (256), s. 183-186
Data publikacji online: 13 grudnia 2023

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.