Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

Zeszyty Prasoznawcze są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, kulturowym, językowym, psychologicznym, politycznym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego.

Jest to jednocześnie jedno z najstarszych czasopism naukowych w naszej części Europy. Publikuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim rozprawy, artykuły, analizy, raporty, recenzje, sprawozdania dotyczące wszystkich aspektów dziennikarstwa i rynku mediów, reklamy, public relations, propagandy, opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej, historii mediów w Polsce i na świecie, systemów medialnych, badań czytelnictwa oraz wielu innych obszarów komunikacji społecznej.

Pod obecnym tytułem Zeszyty Prasoznawcze wydawane są nieprzerwanie od 1960 roku, już od sześciu dekad wnosząc niezwykle istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa, służąc kolejnym pokoleniom badaczy komunikowania, wykładowcom i studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom, rzecznikom prasowym i pracownikom branży reklamowej oraz przedstawicielom innych zawodów okołomedialnych.

Zeszyty przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym kierowali wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel oraz Profesor Walery Pisarek, współtwórca polskiego medioznawstwa, który w latach 1991–2012, czyli przez ponad 21 lat, był redaktorem naczelnym pisma.

Bogata tradycja Zeszytów Prasoznawczych to przede wszystkim jego Autorzy. W Zeszytach artykuły publikowali m.in.: Władysław Bartoszewski, Roman Ingarden, Karol Jakubowicz, Krzysztof Kąkolewski, Zenon Klemensiewicz, Jerzy Łojek, Zbigniew Nęcki, Adam Przyboś, Jerzy Putrament, Jan Szczepański, Włodzimierz Szewczuk, Piotr Sztompka, Jerzy Toeplitz, Melchior Wańkowicz, Edmund Wnuk-Lipiński, Franciszek Adamski, Tomasz Goban-Klas, Zygmunt Gostkowski, Jerzy Mikułowski Pomorski, Tomasz Mielczarek.

Nasz kwartalnik drukował rozprawy luminarzy światowego medioznawstwa, wśród których trzeba wymienić takie znakomitości jak: Johan Galtung, Hamid Mowlana, James Halloran, Kaarle Nordenstreng, Mihai Coman, Hermann Boventer, Ian Connell, Shelton A. Gunaratne, czy Winfried Schulz, Michael Gallagher, Armand Mattelart, Fernand Terrou, John Willings, Luke Uka Uche, Tapio Varis, TamásSzecskö, Tim Walters, Vladimir Holina, Colin Sparks, Slavko Splichal, Hans M. Kepplinger, Lutz M. Hagen i wielu innych znakomitych badaczy, których prace, zyskawszy powszechne uznanie i globalny zasięg, stanowią dziś fundamenty naszej dyscypliny.

Zeszyty Prasoznawcze są tytułem rozpoznawalnym na świecie, indeksowanym w naukowych bazach o międzynarodowym zasięgu. Od kilkudziesięciu lat cieszą się uznaniem i prestiżem wśród polskich i zagranicznych medioznawców, pracowników mediów i zawodów okołomedialnych oraz wielu pokoleń studentów dziennikarstwa.

Zeszyty Prasoznawcze to także jedno z pierwszych czasopism poświęconych mediom i komunikowaniu, które doczekało się własnej monografii. Książka „Zeszyty Prasoznawcze – analiza zawartości (1957–2012). Metody, tematy, autorzy”, pod redakcją Macieja Kawki, Ryszarda Filasa i Pawła Płanety, pokazuje, w jaki sposób wieloletni dorobek Zeszytów Prasoznawczych wpływał na rozwój medioznawstwa w Polsce i na świecie. https://wuj.pl/ksiazka/zeszyty-prasoznawcze-analiza-zawartosci-1957-2012

Przez 62 lata istnienia czasopisma, którego początek datuje się na 1958 rok, ukazało się już blisko 250 numerów. Na ich łamach opublikowano niemal dwa tysiące artykułów i rozpraw, nie licząc recenzji i sprawozdań.

Pełne archiwalne wydania Zeszytów Prasoznawczych (z lat 1957–2011) są dostępne w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej (http://mbc.malopolska.pl/publication/70624), a numery z ostatniej dekady są dostępne również we frankfurckiej Central and Eastern European Online Library (www.ceeol.com).

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Szymańska
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 16 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Specyfika i ewolucja systemów medialnych państw Hispanoameryki – wybrane aspekty zagadnienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 9-23
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.035.16493

American Media Coverage of the January 6, 2021 Events at the United States Capitol: A Glimpse into the Polarisation of the United States News Media

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 25-35
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.037.16495

A Struggle for Influence. The Conflict Between the Government of Cristina Fernández Kirchner and Grupo Clarín in Argentina

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 37-51
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.036.16494

Literary Cousins of Reservation Dogs : A Comparative Analysis of Works by Louise Erdrich and Sherman Alexie

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 53-65
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.038.16496

Zawód: dziennikarka. O pracy w redakcji czasopisma dla kobiet w filmie „Diabeł ubiera się u Prady” i serialu „Dziewczyny nad wyraz” przez pryzmat pokolenia milenialsów

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 67-82
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.039.16497

Z historii mediów

Fashion Writing in Women’s Magazines of Interwar Poland : Influences of the American Press

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 83-100
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.040.16498

Z życia naukowego

Communicating Online in an Ethical Way. Lilia Duskaeva (ed.): The Ethics of Humour in Online Slavic Media Communication. Routledge. London and New York 2022, 166 pages.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 101-107
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.041.16499

Psychologiczne aspekty mediów. Agnieszka Ogonowska: Cyberpsychologia. Media – użytkownicy – zastosowania. Impuls. Kraków 2021, s. 200.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 109-111
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.042.16500

(Nie) patrz w górę. Realne problemy Amerykanów i odrealnienie amerykańskich mediów. Charlie LeDuff: Shitshow! Ameryka się sypie, a oglądalność szybuje, przeł. Kaja Gucio. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2021, s. 272.

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 113-117
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.044.16599

Scientific Conference “The Contemporary Media 13.Qualitative Journalism”, Lublin, April 27–28, 2022

Zeszyty Prasoznawcze, 2022, Tom 65, Numer 4 (252), s. 119-122
Data publikacji online: 16 grudnia 2022
DOI 10.4467/22996362PZ.22.043.16501

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.