Przekaz mediów prestiżowych w sytuacji przełomu politycznego

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2004, nr 1-2, s. 75-91.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.