Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 1-2, s. 50-58.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.