Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji

Agnieszka Szymańska

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 3-4, s. 42-57.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.