Recenzje, omówienia, noty

Abstrakt

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

  • Fernando Bea, Alessandro de Carolis: Ottant’anni della Radio del Papa (Aleksander Woźny) s. 122;
  • Donald Matheson, Stuart Allan: Dziennikarstwo wojenne online (Magdalena Hodalska) s. 126;
  • Joachim Glensk: Czarna księga prasy śląskiej (Józef Szocki) s. 129;
  • Jacek Pyżalski: Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży (Agnieszka Roguska) s. 134;
  • Kamila Kwasik, Jan Jaroszyński, Grzegorz Łęcicki: Media wobec śmierci, tom I oraz Aleksandra Gralczyk, Małgorzata Laskowska, Piotr Drzewiecki: Media wobec śmierci, tom II (Magdalena Hodalska) s. 136;
  • Dorota Piontek: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce (Agnieszka Hess) s. 138.
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.