Recenzje, omówienia, noty

Abstrakt

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

  • Bernard Poulet: Śmierć prasy i przyszłość informacji (Ryszard Filas) s. 151;
  • Jakub Żurawski: Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych (Izabela Dobosz) s. 157;
  • Jan Kreft: Ewolucja strategii transmedialnych korporacji transnarodowych (Teresa Sasińska-Klas) s. 159;
  • Otfried Jarren i Patrick Donges: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft, Eine Einführung (Agnieszka Hess) s. 161;
  • Paweł Zajas: Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej (Mateusz Zimnoch) s. 163;
  • Magdalena Miotk-Mrozowska: Komunikacja interpersonalna w Internecie (Ignacy S. Fiut) s. 166
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.