Artykuły

Ilość
Sortuj według

Nauki o mediach. Prekursorzy – ojcowie założyciele – medioznawcy i mediolodzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 11-25
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.001.1019

Stojąc na ramionach gigantów, czyli o zasługach prof. Tomasza Gobana-Klasa dla badania mediów i komunikowania masowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 26-39
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.002.1020

Między wolnością i odpowiedzialnością. Poglądy Tomasza Gobana-Klasa na etykę komunikowania

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 40-50
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.003.1021

Status ontologiczny internetu w poglądach Tomasza Gobana-Klasa i rola Profesora w kształtowaniu nauki o mediach w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 51-58
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.004.1022

Czy PR-owcy zagrażają dziennikarstwu? Związki public relations z media agenda setting

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 59-71
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.005.1023

Die Elemente Content, Technik und Organisation in der Kommunikationswissenschaft

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 72-81
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.006.1024

Journaux et Internet: enjeu economique, enjeu democratique

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 82-89
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.007.1025

News Frames, Inter-Media Frame Transfer and The Financial Crisis

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 90-110
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.008.1026

Soccer in the Media, Public Mood and Government Popularity

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 111-129
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.009.1027

Selekcyjna bibliografia publikacji Tomasza Gobana-Klasa za lata 1968-2012

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 130-169
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.010.1028

Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa – okiem młodego badacza

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 170-179
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.011.1029

Omówienia, recenzje, rozbiory

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 180-186
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013

Inne

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 1 (213), s. 187-190
Data publikacji online: 4 kwietnia 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.