Nie tylko internet. Nowe media w tekstach profesora Tomasza Gobana-Klasa – okiem młodego badacza

Agnieszka Całek

Abstrakt

This article discusses the works of Professor Tomasz Goban-Klas seen from the perspective of a young researcher of the new media. First of all, the texts from this area were analyzed. Four main topics of the new media appearing in Professor´s publications were singled out and described: the new media as a part of the history of media, the new media in terms of technology, the new media and society, intertextual references and philosophy of the new media. The summary contains the conclusions that come from the analysis of Professor´s works for young scholars of media.

Słowa kluczowe: Tomasz Goban-Klas, new media, Internet, media studies
References

J. David Bolter (1990): Człowiek Turinga: kultura Zachodu w wieku komputera, Warszawa.
T. Goban-Klas (2005): Cywilizacja medialna, Warszawa.
T. Goban-Klas (1999): Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Kraków (wyd. 2. Warszawa 2004).
T. Goban-Klas (2009): Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków.
T. Goban-Klas (2011): Wartki nurt mediów, Kraków.
T. Goban-Klas (2001): Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł sakralnych do multimediów, Kraków.
P. Levinson (2010): Nowe nowe media, Kraków.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.