Artykuły

Ilość
Sortuj według

Past challenges to Journalism: Great ideas of the Seventies and Eighties revisited

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 193-203
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.012.1248

Polski rynek komiksowy w latach 1989–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 204-237
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.013.1249

Analiza fasetowa tekstów prasowych jako metoda rekonstrukcji sposobów profilowania zdarzeń globalnych (na przykładzie polskich i amerykańskich wiadomości dotyczących operacji „Świt Odysei” w Libii)

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 238-258
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.014.1250

Z klasyki polskiego reportażu wojennego: „Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę” Władysława Orkana (1916)

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 259-284
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.015.1251

Polska edukacja na łamach tygodników opiniotwórczych w latach 2009–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 285-307
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.016.1252

Medialność młodomowy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 308-320
Data publikacji online: 25 września 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.017.1253

Inne

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 321-331
Data publikacji online: 25 września 2013

Inne

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 2 (214), s. 332-333
Data publikacji online: 25 września 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.