Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zasada domniemania niewinności i jej realizacja w polskiej prasie

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 335–349
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.018.1380

Świat w informacji dziennikarskiej – informacja czy interpretacja. Analiza językoznawcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 350–363
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.019.1381

Od kultury ‘tylko do odczytu’ do kultury kreatywności. YouTube jako medium demokratyzujące przestrzeń współczesnej twórczości audiowizualnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 364–379
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.020.1382

Kształcenie dziennikarzy w Islandii. Teoria i praktyka

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 380–388
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.021.1383

Prasa Wielkiej Emigracji (1832–1870) w polskim prasoznawstwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 389–400
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.022.1384

Prasowa działalność wydawnicza krakowskiego Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego w latach 1850–1862

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 401–425
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.023.1385

Inne

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 426–443
Data publikacji online: 16 grudnia 2013

Inne

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 444–459
Data publikacji online: 17 grudnia 2013

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.