Artykuły

Ilość
Sortuj według

Teoretyczne podstawy badań nad wydarzeniami medialnymi

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 1–21
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136

Komunikowanie lokalne wobec nowych możliwości i oczekiwań. Prasa drukowana czy elektroniczna?

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 22–42
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.002.2137

Prawno-etyczne uwarunkowania zarządzania mediami

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 43–54
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.003.2138

Przekaz mediów a populizm penalny i jego znaczenie społeczne (na przykładzie sprawy „polskiego Fritzla”)

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 55–75
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.004.2139

Z historii mediów

Cenzura wobec problematyki „odwilży” 1956 roku na łamach Gazety Poznańskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 76–93
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.005.2140

Materiały

Afryka na łamach Newsweeka, Polityki i Wprost w latach 2001–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 94–118
Data publikacji online: 10 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.006.2141

Recenzje

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217), s. 119–130
Data publikacji online: 10 września 2014

Kronika

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 1 (217),
Data publikacji online: 10 września 2014

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.