Recenzje, omówienia, noty

Abstrakt
  • Agnieszka Hess: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych (Teresa Sasińska-Klas)
  • Olga Białek-Szwed: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce (Maria Narecka)
  • Joanna Nalewajko-Kulikov (red.): Studia z dziejówtrójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.) (Sabina Kwiecień),
  • Krzysztof Liderman: Bezpieczeństwo informacyjne (Krzysztof Tlałka)
  • Rocznik Historii Prasy Polskiej zeszyt 2012, nr 2 (Adam Bańdo)
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.