Zeszyty Prasoznawcze,2014, Tom 57, Numer 2 (218), Mediatyzacje polityki

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2014
Redaktorzy numeru: Agnieszka Hess, Agnieszka Szymańska

Bieżący numer Zeszytów Prasoznawczych jest pierwszym z czterech, które redakcja w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej zamierza poświęcić problemom mediatyzacji. Zgromadzone w nim prace poświęcone są mediatyzacji polityki: aktorom, płaszczyznom i kontekstom tego procesu.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Communicative Figurations: Researching Cultures of Mediatization

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 145–161
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.007.2328

Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 162–175
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.008.2329

Teoretyczne i praktyczne aspekty mediatyzacji polityki w Niemczech

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 176–189
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.009.2330

Mediatyzacja a rozwój kanałów komunikowania partii politycznych w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 190–202
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.010.2331

Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 203–220
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.011.2332

Relacja, kreacja, deformacja. Dylematy mediów w debacie publicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 221–233
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.012.2333

Co tam, panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 234–250
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.013.2334

Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 251–272
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.014.2335

Znaczenie mediów w strategicznej komunikacji zewnętrznej państwa – szkic teoretyczny

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 273–292
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.015.2336

Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju gospodarza

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 293–308
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.016.2337

Komunikacja administracji samorządowej z otoczeniem w świetle mediatyzacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 309–323
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.017.2338

Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola Internetu

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 324–336
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.018.2339

Losy swobodnego przepływu informacji w kontekście projektów ACTA oraz ITR

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 337–354
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.019.2340

Polityka lęku? O możliwości badania polskiego dyskursu politycznego z perspektywy teorii opanowywania trwogi

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 355–376
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.020.2341

Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 377–393
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.021.2342

Entertainizacja polityki

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 394–407
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.022.2343

Mediatyzacja propagandy – propagandyzacja mediów: wczoraj i dziś

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 408–421
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.023.2344

Mediatization of the Youth: the Use of Social Media among Hungarian Teeanagers

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 2 (218), s. 422–433
Data publikacji online: 25 września 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.024.2345

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.