Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej

Teresa Sasińska-Klas

Abstrakt

The article is analyzing the process of mediatization and medicalization of the public sphere in the contemporary world. These processes are a very dynamic one and changing significantly the relationship between politics and the media, especially media institutions. No doubts, the political context of mediated politics deserve an ongoing analysis and diagnosis. A new process: medialization of politics is a subject of a new research and analysis and is showing the growing role of media in the public life. The analysis is presenting the positive and negative aspects of both processes and should be continued in the future.

Słowa kluczowe: mediatization, medialization, public sphere, democracy, political communication, citizen
References

Bennett W.L., Entman R.M.: Mediated politics: An introduction, [w:] W.L. Bennett, R.M. Entman (red.), Mediated Politics. Communication in the Future of Democracy, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Berger A.A.: The Agent in the Agency: Media, Popular Culture, and Everyday Life in America, Hampton Press Inc., Cresskill 2003.

Dahl R.A.: Democratic paradox?, Political Science Quarterly 2000, nr 1.

Dahl R.A.: What political institutions does large-scale democracy require, Political Science Quarterly 2005, nr 2.

Denton R.E. Jr., Kuypers K.: Politics and Communication in America, Waveland Press, Long Grove 2008.

Falter J.: Politik im medialen Wanderzirkus. Wie Inszenierung die Politikverdrossenheit befördert, Vorgänge 2002, nr 2, s. 5–9.

Fishkin J., Luskin R.: The quest for deliberative democracy, [w:] M. Saward (red.): Democratic Innovation: Deliberation, Representation, and Association, Routledge, London 2000.

Goffman E.: Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa 1981.

Held D.: Models of Democracy, Polity Press, Cambridge 2006.

Hess A.: Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Iłowiecki M.: Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Gaudium, Lublin 2003.

Innis H.A.: The Bias of Communication, University of Toronto Press, Toronto 1964.

Kasińska-Metryka A., Wiszniowski R. (red.): Leksykon marketingu politycznego. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.

Kepplinger H.M.: Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Krotz F.: Die Mediatisierung kommunikativen Handels. Der Wandel von Alltag und sozialen Beziehungen, Kultur und Gesellschaft durch die Medien, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 2007.

Krzysztofek K.: Obraz i spektakl jako przemysł kultury. Między konsumpcją i uczestnictwem, Przyszłość 2012, nr 1 (25).

Lash S., Lurry C.: Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

Lippmann W.: Public Opinion, BN Publishing, Miami 2007.

Lundby K. (red.): Mediatization: Concept, Changes, Consequences, Peter Lang Publishing Inc., New York 2009.

Mazowiecki T.: Piętnaście lat po. Bilans III RP, Polityka, nr 23 (2455), 5 czerwca 2004.

McLuhan M.: Understanding Media: The Extension of Man, 1st ed., MIT Press, Cambridge 1994.

Michalczyk S.: Komunikowanie polityczne. Tteoretyczne aspekty procesu, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2005.

Piontek D.: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2011.

Putnam R.: Bowling alone: America’s declining social capital, Journal of Democracy 1995, nr 1, s. 65–78.

Sarcinelli U.: Politik als „legitimes Theater”. Über die Rolle des Politischen in der Mediendemokratie, Vorgänge 2002, nr 2, s. 10–22.

Sasińska-Klas T.: Medialny demontaż wizerunku sfery publicznej w Polsce. Czy odpowiedzialność i wiarygodność mediów można uznać za relikt przeszłości, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red.): Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Schulz W.: Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Stobińska K.: Wirtualny polityk w spektaklu władzy, [w:] J. Wasilewski (red.): Zbiorowi aktorzy polskiej polityki, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.

Tannen D.: Cywilizacja kłótni. Jak powstrzymać amerykańską wojnę na słowa, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Timofi ejewej L.N.: Politiczeskaja kommunikatywistyka: teoria, metodologia i praktyka, POSSPEH, Moskwa 2012.

Westerbarkey J.: Journalismus und Öffentlichkeit. Aspekte publizistischer Interdependenz und Interpretation, Publizistik 1995, nr 2 (40).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.