Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list

Jarosław Flis

Abstrakt

After each election Polishmedia publish nationwide rankings of candidates, comparing the number of votes gained individually. Analysis of the individual results of such candidates, however, shows that they are strongly dependent on factors external to a candidate –the size ofparticular district, its territorial structure and the turnout. The results depend not only on the candidates’ previous media visibility, but also on the visibility of their competitors.

Słowa kluczowe: elections, candidates, media, electoral system, popularity
References

Antoszewski A.: Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Buchanan J.M.: Polityka bez romantyzmu: Zarys pozytywnej teorii wyboru publicznego i jej normatywne implikacje, Państwo i Rynek 2003, nr 1.

Cox G.W.: Making Votes Count, Cambridge University Press, Cambride–New York 1997.

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny – perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2006.

Dobek-Ostrowska B.: Media masowe i aktorzy polityczni, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Dunleavy P.: Democracy, Bureaucracy and Public Choice, Herverster Wheatsheaf, Hemel Hempstead 1991.

Flis J.: Głos preferencyjny – złudzenie wyboru, [w:] B. Krauz-Mozer, K. Sobolewska-Myślik: Oblicza polskiego systemu politycznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Flis J.: Instytucjonalny labirynt demokracji wewnętrznej, [w:] M. Chmaj, M. Waszak, J. Zbieranek (red.): O demokracji w polskich partiach politycznych, ISP, Warszawa 2011.

Flis J: Kwadratura okręgu. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego jako instytucjonalna rama komunikowania społecznego, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.): Polska scena polityczna. Środowisko – komunikacja polityczna – strategie,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010.

Flis J.: Polityczne konsekwencje ordynacji wyborczej na przykładzie Małopolski, [w:] M. Stec, K. Małysa-Sulińska (red.): Wybory i referenda lokalne. Asspekty prawne i politologiczne, Ofi cyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Flis J.: Wybory do Sejmu i sejmiku na przykładzie Łapanowa, [w:] M. Magoska (red.): Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Godzic W.: Polskie media a demokracja, [w:] L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk (red.): Demokracja w Polsce 2007–2009, ISP, Warszawa 2009.

Haman J.: Demokracja, decyzje, wybory, Scholar, Warszawa 2003.

http://m.wybierzpis.org.pl/kandydaci/szczegoly/a,496.html (dostęp: 18.02.2014).

http://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/22/W3407/22.htm (dostęp: 18.02.2014).

Jakubowska, K. Skarżyńska (red.): Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, Academica, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2005.

Kepplinger H.M.: Mechanizmy skandalizacji w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Lalman D., Oppenheimer J., Świstak P.: Formalna teoria wyboru racjonalnego: kumulatywne nauki polityczne, Studia Socjologiczne 1994, nr 3–4.

Matyja R.: Rywalizacja polityczna w Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Kraków–Rzeszów 2013.

Mlicki M.M.: Konfl ikty społeczne. Pułapki i dylematy działań zbiorowych, IFiS PAN, Warszawa 1992.

Nohlen D.: Prawo wyborcze i system partyjny, Scholar, Warszawa 2004.

Norris P.: Electoral Engineering, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Pietraś Z.J.: Decydowanie polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Poguntke T., Webb P.D.: The Presidentalization of Politics, Oxford Univeristy Press, Oxford–New York 2005.

Raciborski F.: Szanse kobiet w wyborach do Sejmu 2001–2007, niepublikowana rozprawa doktorska, Instytut Socjologii UW, Warszawa 2010.

Raciborski J.: Rywalizacja czy kooperacja? O listach partyjnych w wyborach parlamentarnych, [w:] U. Jakubowska, K. Skarżyńska (red.): Demokracja w Polsce. Doświadczanie zmian, Academica, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2005.

Reynolds A., Reilly B., Ellis A.: Electoral System Design, IDEA, Stockholm 2005.

Rose R., McAllister I.: Expressive versus instrumental voting, [w:] D. Kavanagh (red.): Electoral Politics, Clarendon Press Oxford 1992.

Schuessler A.A.: A Logic of Expressive Choice, Princeton University Press, Princeton 2000.

Schulz W.: Komunikacja polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.