Relacja, kreacja, deformacja. Dylematy mediów w debacie publicznej

Marcin Zaborski

Abstrakt

The article is devoted to the questions of ethical dilemmas of political activists’ appearance in the media. The author utilizes the results of monitoring the national radio and TV stations and asks – who is the leader of the media? Who is allowed to speak? Who is recognized as an authority? The article tries to re-create the picture of political leaders and their political agenda. In this context the author calls for a public debate on this issue and discussion on contemporary political reality

Słowa kluczowe: public debate, political leaders, political agenda
References

Bourdieu P.: O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Iłowiecki M.: Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Fronda, Warszawa 2012.

Mazurek R.: Jeśli dziś poniedziałek, to Palikot u Olejnik, Press 2013, nr 12.

PiS: od piątku obowiązują nowe zasady kontaktów z mediami, Depesza PAP z 2013-11-08.

Sekielski T., Jak organizuje się walki kogutów, Nowe Media 2013, nr 1.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.