Impreza sportowa jako narzędzie kreacji wizerunku kraju gospodarza

Lucyna Słupek

Abstrakt

The questions of sport instrumentalization and use of sport events for PR purposes that are raised in this article have been discussed for many years. In recent decades however one may observe the intensified competition and efforts of states to obtain the rights to organize sport events, especially the Olympics, FIFA World Cup or UEFA European Championship. As in such events the media interest all over the world has been enormous, event hosting country gains a unique chance to promote and strengthen its image. The PR strategies realized by Poland during the organization of EURO 2012, analyzed in this article, are an example of such actions.

Słowa kluczowe: media event, event marketing, nation branding, public diplomacy
References

Anholt S.: Brand America. Tajemnica Megamarki, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2005.

Black S.: Public relations, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Borakiewicz W.: Igrzyska zimnej wojny, Gazeta Wyborcza, 6.08.2012, s. 14.

Dayan D., Katz E.: Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2008.

Gawroński S.: Dyplomacja publiczna – komunikowanie międzynarodowe na usługach brandingunarodowego, Komunikacja Społeczna 2012, nr 1, www.komunikacjaspoleczna.edu.pl.

Hereźniak M.: Marka narodowa. Jak skutecznie budować wizerunek i reputację kraju, PWE, Warszawa 2011.

Hess A., Szymańska A.: Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Hess A: (red.): Promocja małej i średniej przedsiębiorczości na rynku Unii Europejskiej. Szanse – wizerunek – korzyści, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Jakubowski J.: Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, Refl eksje, wydanie specjalne, wiosna 2012.

Karczewski M.: Sport w stosunkach międzynarodowych. Wstęp do teorii, Refl eksje, wydanie specjalne, wiosna 2012.

Kolarska-Bobińska L. (red.): Obraz Polski i Polaków w Europie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.

Kozak M.W.: Wielkie imprezy sportowe: Korzyść czy strata?, Studia Regionalne i Lokalne 2010, nr 1 (39).

Krzemińska A.: Kibole w tunikach, Polityka 2012, nr 19.

Nye J.S.: Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Ociepka B. (red.): Dyplomacja publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Ociepka B.: Komunikowanie międzynarodowe, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.

Ociepka B.: Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Orłowski K.: Jak dobrze sprzedać państwo, Businessman 2002, nr 2.

Polus A. (red.): Sport w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Pratkanis A., Aronson E.: Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Wojcik K.: Public relations od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.

 

Publikacje na stronach internetowych


Dziedzictwo Euro 2012, Forbes, d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/.../Organizacja_i_przebieg_EURO2012.

http://prnews.pl/marketing-i-pr/polska-poprawila-sobie-wizerunek-po-euro-2012-71868.htlm.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/sondaz-pbs-kibice-euro-deklaruja-chec-powrotu-do-polski/x2gfn.

https://www.gov.uk/.../creating-a-lasting-legacy-from-the-2012-olympic-and-paralympic-games.Kiedy słyszysz Polska, www.rp.pl/artykul/813817.html.

Obraz Polski w kontekście Euro 2012, http://dublin.msz.gov.pl/resource/24b601e1-c337-4951-8362-3122979e2297:JCR.PAIZ – Polska w międzynarodowych rankingach I kwartał 2013, buenosaires.trade.gov.pl/pl/download/fi le/f.24139.

Polska turystyka już wygrała, wywiad z Prezesem POT, Rafałem Szmytke, www.rp.pl/artykul/897422.html.

Polska w stereotypach – wódka, komunizm, papież, www.rp.pl/artykul/807170.html.

wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,Ruszyla-kampania-przed-Euro-2012-Wszyscy-jestesmygospodarzami,wid,14517706,wiadomosc.html.

www.mg.gov.pl/.../Marka_Polska_Gospodarka_Raport_z_badania_desk research.

www.projektspoleczny.pl/uploads/.../co_pozostanie_po_euro-kopia.pdf.

www.proto.pl/wywiady/info?itemId=94549.

www.rp.pl › Wiadomości › Raporty › Euro 2012.

www.wirtualnemedia.pl/.../branza-pr-euro-2012-sukcesem-promocyjnym.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.