Kłamstwo i polityczna paranoja w kontekście wizerunkowych strategii PR i marketingu politycznego

Agnieszka Walecka-Rynduch

Abstrakt

The shaping of a politician’s image may be considered in terms of various research aspects. The purpose of this article is to draw attention to the issue of the use of communication strategies from the fields of PR and political marketing in the context of building a negative message, using the following mechanisms: anomie, conspiracy theory – political paranoia and political lies. From a psychological point of view, anomie can mean “a dearth of sense, a dearth of meaning”. The cause of this phenomenon is always sought for outside ourselves, in states of confusion and disorientation, when we want to find those guilty of an event/socio-political situation. These treatments are frequently combined with the building of a “conspiracy theory”. They appear at specific moments in history, or in specific socio-political formations. They may relate to the collective mentality (operating on the principle of legends or myths). In the analysed context, they are states of consciousness of an individual who also performs important public and political functions. Their use in a political creation consists primarily of finding, for oneself and others, the existence of a collective enemy and fighting it. The result of this approach is the creation of the phenomenon of “political paranoia” as a particular way of thinking about politics. Another element of this puzzle is the articulation by politicians of a political lie. This phenomenon (according to definition) occurs when someone utters a claim that s/he knows or suspects is false, in the hope that others will consider it to be true. Lying is an action deliberately

Słowa kluczowe: mediatisation (medialisation) of social life, culture and politics
References

Opracowania książkowe

Antas J.: O kłamstwie i kłamaniu, Universitas, Kraków 1999.

Antas J.: O mechanizmach negowania. Wybrane semantyczne i pragmatyczne aspekty negacji, Universitas, Kraków 1991.

Bralczyk J.: Manipulacja językowa, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.): Dziennikarstwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2000.

Cwalina W., Falkowski A.: Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, GWP, Gdańsk 2005.

du Vall M., Walecka-Rynduch A.: Kryzys przywództwa w dobie marketingu politycznego, [w:] ciż (red.): „Stare” i „nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Ofi cyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.

Duprat G.L.: Kłamstwo. Studium psycho-socjologiczne, Gebethner i Wolff, Warszawa 1905.

Ekman P.: Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Jeziński M.: Wizerunek polityczny jako element strategii wyborczej, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.): Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.

Kołakowski L.: Mini wykłady o maksi sprawach, seria pierwsza. O kłamstwie, Znak, Kraków 2004.

Korzeniowski K.: Utrata i poszukiwanie społeczno-politycznego sensu. Anomia i paranoja polityczna, [w:] K. Skarżyńska (red.): Podstawy psychologii politycznej, Zysk i S-ka, Poznań 2002.

Le Bonn G.: Psychologia tłumu, Antyk, Kęty 2004.

McGraw K.M.: Wizerunki polityczne: tworzenie i sterowanie, [w:] D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.): Psychologia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Mearsheimer J.: Dlaczego politycy kłamią. Cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Olędzki J.: Etyka w polskim public relations. Refl eksje badawcze, Ofi cyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2009.

Paszkiewicz K.A.: Public relations w polityce, [w:] A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.): Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Pipes D.: Potęga spisku. Wpływ paranoicznego myślenia na dzieje ludzkości, BEJ Service, Warszawa 1998.

Taras B.: Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.

Trejderowski T.: Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009.

 

Artykuły naukowe

Jakubowski J.: Wpływ paranoi politycznej na dyskurs polityczny w Polsce, Refl eksje 2011, nr 3.

Kubiak P.: Dymisja prezydenta Wulffa i jej następstwa, Biuletyn Instytutu Zachodniego 2012, nr 78, http://www.iz.poznan.pl/news/436_78%20pl.pdf (dostęp: 01.2014).

 

Netografia

Holmes M.: What is Gender. Sociological Approaches, London 2007, http://books.google.pl/books?id=xH3BgYytIEsC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false (dostęp: 01.2014).

http://czasprzebudzenia.wordpress.com/czy-s-p-andrzej-lepper-zawisl-za-klewki/ (dostęp: 10.2013).

http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_2013_roku.html (dostęp: 01.2014).

http://polska.newsweek.pl/general-wladyslaw-sikorski-nie-zginal-w-zamachu-w-gibraltarze--newsweek-pl,artykuly,277892,1.html (dostęp: 01.2014).

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/halicki-prokuratura-powinna-zajac-sie-kaczynskim--i-jego-tajemnicza-dama/ckrwh (dostęp: 01.2014).

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Klamstwa-i-kretactwa-w-polskiej-polityce,wid,15144458,wiadomosc.html?ticaid=11137c (dostęp: 10.2013).

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Klamstwa-i-kretactwa-w-polskiej-polityce,wid,15144458,wiadomosc.html?ticaid=11137c (dostęp: 10.2013).

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pielegniarka-Ewa-naprawde-istnieje-Tusk-nie--klamal,wid,12076991,wiadomosc.html?ticaid=11160d (dostęp: 10.2013).

http://wiadomosci.wp.pl/kat,83914,title,Tusk-trzeba-znowelizowac-budzet-i-ukrocic-Bizancjum,wid,9310144,wiadomosc.html?ticaid=11203b (dostęp: 01.2014).

http://wpolityce.pl/wydarzenia/19132-co-z-300-miliardami-obiecanymi-przez-po-lewandowski-bralem-udzial-w-tych-nieco-durnych-klipach-ale-to-byla-kampania (dostęp: 01.2014).

http://wpolityce.pl/wydarzenia/70305-ipn-konczy-sledztwo-ws-katastrofy-w-gibraltarze-kiedy-poznamy-prawde-o-smierci-gen-sikorskiego (dostęp: 01.2014).

http://www.polskatimes.pl/artykul/699079,informator-leppera-od-talibow-w-klewkach--pozwal-tuska-premier-sprokurowal-alarm-bombowy,id,t.html (dostęp: 01.2014).

http://www.samoobrona.org.pl/pages/09.%20Polemiki/index.php?document=/847.html (dostęp:01.2014).

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/tomasz-sekielski-pokaze-wladcow-marionetek,128226.html (dostęp: 10.2013).

Janicki M.: Kapłan zamachu. Teorie spiskowe Antoniego Macierewicza, Polityka, 23.09.2013,

http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1556151,1,teorie-spiskowe-antoniego-macierewicza.read (dostęp: 01.2014).

Kłamstwo w polityce, unikamy pewnych tematów, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/577662,Klamstwo-w-polityce-Unikamy-pewnych-tematow (dostęp: 10.2013).

Król M.: Piekło politycznego kłamstwa, Wprost 2010, nr 37, numer dostępny na: http://www.wprost.pl/ar/208170/Pieklo-politycznego-klamstwa/?pg=0 (dostęp: 11.2013).

Milewski P.: Zdrada, zamach, mafi a: Macierewicz agituje w USA, Newsweek, 7.12.13, http://polska.newsweek.pl/antoni-macierewicz-w-usa-katastrofa-smolenska-newsweek-pl,artykuly,275393,1.html (dostęp: 01.2014).

Osiecki G.: Kolejny Minister od wykluczonych – premier mnoży stanowiska, za które zapłacą podatnicy, Gazeta Prawna, 13.05.2011, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/513291,kolejny_minister_od_wykluczonych_premier_mnozy_stanowiska_za_ktore_placa_podatnicy.html (dostęp: 10.2013).

Platforma przed obroną Bizancjum…, http://niepoprawni.pl/blog/705/platforma-przed-obrona-bizancjum%E2%80%A6.Prozess gegen Ex-Bundespräsident

Christian Wulff könnte sich verzögern, Der Tagesspiel, 5.01.2014, ww.tagesspiegel.de/politik/staatsanwaltschaft-hannover-will-neue-beweisantraege-stellen-prozess-gegen-ex-bundespraesident-christian-wulff-koennte-sich-verzoegern/9288828.html (dostęp: 01.2014).

Pytlakowski P.: Bogdan mówi: oskarżony, Polityka 2011, nr 12, http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1514022,1,bogdan-g-czyli-klewki-wiecznie-zywe.read#ixzz2qMfzxtlH (dostęp:01.2014).

Siedlecka E.: Lepper skazany za Klewki, Gazeta Wyborcza, 9.08.2005, http://wyborcza.pl/1,75248,2862157.html (dostęp: 01.2014).

Żakowski J.: Jak jesteśmy manipulowani. Wiek kłamstwa. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem, 21.12.2004, artykuł dostępny na: http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/niezbednikinteligenta/12166,1,jak-jestesmy-manipulowani.read#ixzz2q6tVeMU1 (dostęp: 01.2014).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.