Entertainizacja polityki

Katarzyna Brzoza-Kolorz

Abstrakt

In their relations with political system, media are becoming a self-reliant entity performing diverse functions because they control actions of authorities, defi ne conflict, have an ability to correct the actions of authorities and stimulate political decisions. Modern societies needing entertainment leave their mark of change also on media which are swiftly becoming part of an existing climate. Also, they want to meet expectations of recipients, so even political content is shown in the light version. The aim of the presentation is to show signs of entertainmentization politics being broadcasted by traditional media and on the Internet which seems to be dominant in this respect. The above-mentioned elements of the analysis will show the scale of the entertainmentization phenomenon in politics, which is still developing and assuming new forms

Słowa kluczowe: entertainmentization of politics, new media, media in society
References

Bauer Z.: „Twój głos w twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji, [w:] I. Kamińska-Szmaj, T. Piekota, M. Poprawa (red.): Oblicza komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010.

Fras J.: O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013, nr 1.

http://wpolityce.pl/wydarzenia/14370-bal-sie-stanac-do-rozmowy-z-tuskiem-teraz-pilnie-sie-uczy-napieralskiego-do-debaty-przygotowuje-wieslaw-galazka-konsultant-polityczny (dostęp: 11.02.2013).

http://www.kpm.nazwa.pl/magazyn_wtyczka/zoon-politkion (dostęp: 11.02.2013).

http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1501961,1,debata-granice-wolnosci-mediow.read (dostęp: 11.02.2013).

http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1525673,1,z-czego-smieja-sie-polacy-na-youtube.read#ixzz2oyuDXIO4 (dostęp: 30.12.2013).

http://www.polityka.pl/opolityce/256496,1,kolekcja-polskich-kabaretow.read (dostęp: 11.02.2013).

http://www.wprost.pl/ar/1822/Zakazane-piosenki/ (dostęp: 11.02.2013).

http://wyborcza.pl/1,76842,7375505.html?as=2&ias=2 (dostęp: 11.02.2013).

Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Nowak E.: Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych, Annales UMCS 2009, Sectio K: Politologia, t. XVI.2.

Pęczak M.: Z czego śmieją się Polacy na YouTube. Mięsny jeż, mięsny jeż, też się ciesz, Polityka, 10.02.2012, http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1525673,1,z-czego--smieja-sie-polacy-na-youtube.read#ixzz2oytNegSa (dostęp: 30.12.2013).

Piontek D.: Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2011.

Piontek D.: Mediatyzacja polityki w tzw. mediach miękkich wiadomości. Polityczni celebryci jako nowy element komunikowania politycznego, [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.): Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Radzewicz M.: Jak mówić, żeby nie mówić, „Polityka”, 28 lipca 2007, http://archiwum.polityka. pl/art/jak-mowic-zeby-nic-nie-mowic,360126.html (dostęp: 30.12.2013).

Skiba K.: Co śmieszy Polaków, Wprost 2010, nr 3, http://www.wprost.pl/ar/183949/Co-smieszy-Polakow/ (dostęp: 30.12.2013).

Street J.: Mass media, polityka, demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.