Mediatyzacja propagandy – propagandyzacja mediów: wczoraj i dziś

Katarzyna Stelmach

Abstrakt

The main objective of this paper is to show examples of coexistence and interaction of media and propaganda, in a historical perspective and today, in the broader context of phenomena of politics mediatization and propagandization of political communication. In particular, the author examines and determines the propaganda potential (social, psychological, communication and technology) of the Internet and its use in political practice.

Słowa kluczowe: mediatization of politics, mediatization of propaganda, propagandization of media
References

Bendyk E.: Oprogramowanie rządzi światem, Polityka 2013, nr 38 (2925).

Dowe T., The Netizen: News you can abuse, Wired 1997, January, http://www.wired.com/wired/archive/5.01/netizen.html (dostęp: 6.01.2014).

Ellul J.: The characteristics of propaganda, [w:] G.S. Jowett, V. O’Donnell (red.): Readings in Propaganda and Persuasion. New and Classic Essays, Sage, Thousand Oaks–London–New Delhi 2006.

Fiut I.S.: Mediatyzacja publiczności przez nowe media, [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.): Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Jowett G.S, O’Donnell V.: Propaganda & Persuasion. Fifth Edition, Sage, Los Angeles–London 2012.

Kolczyński M.: Komunikacyjny efekt „jo-jo” – propagandyzacja polskiego marketingu politycznego, [w:] M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.): Mediatyzacja kampanii politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009.

Kolczyński M.: Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Macdonald S.: Propaganda and Information Warfare in the Twenty-fi rst Century. Altered Images and Deception Operations, Routledge, London–New York 2007.

McBride S.: Many Voices, One World. Communication and Society Today and Tomorrow, UNESCO, New York 1980.

Omachel R., Rabij M.: Sztuka podstawiania nogi, Newsweek 2011, nr 23, http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/newsweek_biznes/sztuka-podstawiania-nogi,77768,2 (dostęp: 6.01.2014).

Sztumski J.: Propaganda – jej problemy i metody. Skrypt przeznaczony dla studentów nauk politycznych i dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski, Katowice 1990.

van Dijk J.: Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.