Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wolność słowa, a potem wymówienie. Orzecznictwo strasburskie dotyczące granic swobody wypowiedzi dziennikarzy pozostających w stosunku pracy

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 647–660
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.035.2836

Bibliological communication and the World Wide Web

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 661–677
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.036.2837

Wydarzenia medialne i maratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 678–693
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.037.2838

Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 694–706
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.038.2839

Inny czy Obcy? Dylematy wielokulturowości w reportażach afrykańskich Jeana Hatzfelda i Ryszarda Kapuścińskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 707–724
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.039.2840

„Felieton mocno jątrzący”, czyli cenzura wobec publicystyki Stefana Kisielewskiego (w latach 1957–1961)

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 725–748
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.040.2841

Praca dziennikarska i społeczna Bolesława Busiakiewicza w latach 1916–1918

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220),
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.041.2842

„Musų Lietuva” czy „Nasza Litwa”? Retoryka dwóch nacjonalizmów na łamach czasopism o Litwie wydawanych przed I wojną światową

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 760–771
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.042.2843

Prasowy wizerunek polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 772–794
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.043.2844

Recenzja i reklama książki w kobiecym Zwierciadle (w latach 2001–2003)

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 795–808
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.044.2845

Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych. Część II: Wieczorne serwisy informacyjne

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 809–830
Data publikacji online: 5 lutego 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.14.045.2846

Recenzje

Recenzje, omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 831–847
Data publikacji online: 5 lutego 2015

Kronika

Ogólnopolskie Konfrontacje Dziennikarzy Pism Regionalnych. Wspomnienie

Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57, Numer 4 (220), s. 848–852
Data publikacji online: 5 lutego 2015

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.