Recenzje, omówienia

Abstrakt
  • Ewa Migaczewska: Imperatyw zysku? O komercyjnym modelu przekazu medialnegoi jego twórcach (Joanna P. Bierówka)
  • Magdalena Szpunar: Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego (Wacław Branicki)
  • Marta Juza:Kultura Internetu w Polsce. Od akademickich początków do upowszechnienia zjawiska (Ignacy S. Fiut)
  • Jacek H. Kołodziej: Wartości polityczne. Rozpoznanie,rozumienie, komunikowanie (Mateusz Flont)
  • Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego (Sabina Kwiecień)
  • Tadeusz Kowalski: Zarządzanie w mediach (Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek)
  • Marina Sitrin i Dario Azzellini: Occupying language (occupied media pamphlet series): The secret rendezvous with history and the present (Michał Wilczewski)
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.