Zeszyty Prasoznawcze,2015, Tom 58, Numer 1 (221), Mediatyzacja życia – zjawisko i konteksty

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2015
Redaktorzy numeru: Michał Drożdż, Jerzy Smoleń

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The mediatization of life – an attempt to capture the phenomenon

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 1–16
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.001.3139

Ontologia komunikowania. Próba projektu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 17–31
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.002.3140

Mediatization of life – in the process of ceaseless trans coding

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 32–48
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.003.3141

Mediatyzacja przez aplikatyzację. Mobilna hybrydyzacja, wielozadaniowość i współdzielenie

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 49–59
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.004.3142

Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 60–71
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.005.3143

Kompetencje medialne i informacyjne: wybrane modelowe ujęcia i koncepcje

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 72–88
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.006.3144

Moralne dyskursy mediatyzacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 89–101
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.007.3145

Znaczenie nowych nowych mediów w procesie zarządzania informacją

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 102–113
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.008.3146

Ekspert w mediach czy „ekspert” – interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 114–126
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.009.3147

Ważność mediacji w sporze propagowana w mediach masowych na przykładzie rządowej kampanii społecznej „Masz prawo do mediacji”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 127–141
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.010.3148

Death and dying in mass media aspects

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 142–150
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.011.3149

Radioodbiornik – towarzysz codzienności. O „morning show” w ujęciu diachronicznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 151–166
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.012.3150

Audytywna reklama wyborcza – przeżytek czy konieczność?

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 167–175
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.013.3151

Czy można odróżnić działania public relations od stronniczego dziennikarstwa?

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 176–190
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.014.3152

Rycerze pióra? Michał Bałucki dziennikarz o etosie dziennikarzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 191–201
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.015.3153

„Plemiona sieci” – Internet jako medium społeczne i kulturowe

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 1 (221), s. 202–211
Data publikacji online: 15 maja 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.016.3154

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.