Ekspert w mediach czy „ekspert” – interakcja między specjalistą, dziennikarzem i odbiorcą

Mariusz Makowski

Abstrakt

An expert in the media or “expert” – the interaction between the specialist, journalist and recipient

In mass communication specialist is put in a particular role, the person who will be a bridge between the world of insiders and reality of laymen. Experts provide journalists “raw material” which is then treated the characteristic way for the type of media (press, radio, television).
The result of this processing specialist content is specified media product, often far away from what was the spirit and intent of reviewed expert. The content of this article is the analysis of these transformations on the basis of selected case studies, as well as more general reflection on the participation of scholars in the social discourse through the media. The procedure of evaluation, enabling verification of such person in the media was also pointed.
 

Słowa kluczowe: expert, media, journalist, education, image
References

Albæk E., Christiansen P.M., Togeby L.: Experts in the mass media: Researchers as sources in Danish daily newspapers, 1961–2001, Journalism and Mass Communication Quarterly, vol. 80, no. 4, December 2003, s. 937–948.

Apel psychologów: Przeciw psychologii na odległość, Gazeta Wyborcza”, 22.03.2013, s. 2.

Boynton P.: Advice for sex advisors: a guide for ‘agony aunts’, relationship therapists and sex educators who want to work with the media, Sex Education, vol. 7, no. 3, August 2007, s. 309–326.

Bukowski J.: informacja ustna, 2013.

Friedman R.A.: The role of psychiatrists who write for popular media: Experts, commentators, or educators?, American Journal of Psychiatry” 2009, nr 166, s. 757–759.

Godzic W.: Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.

Holderman L.B.: Media-constructed anti-intellectualism: The portrayal of experts in popular US television talk shows, New Jersey Journal of Communication 2003, vol. 11, iss. 1, s. 45–62.

Janiszewski B.: Koniec sagi, Wprost, nr 37, 9–15.09.2013, s. 28.

Kłeczek J.: informacja ustna, 2011.

Kublik A.: Prof. Nęcki: Za szybko skazujemy Katarzynę W., Gazeta Wyborcza, 21.02.2013, s. 7.

Orliński W.: Nienaukowa działalność naukowców. Nie wymagajmy od akademików, aby dla naszej wygody gryźli się w język, Gazeta Wyborcza. Magazyn, 8–9.06.2013, s. 18.

Żakowski J.:, Świat nauki zebrał się na odwagę i zaczął brać udział w życiu publicznym, „Poranek Radia Tok FM”, 22.02.2013, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103454,13441977,Zakowski_swiat_nauki_zebral_sie_na_odwage_i_zaczal.html (dostęp: 18.11.2013).

Źródła internetowe

http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/prof-zbigniew-necki-rozmawiam-ze-wszystkimi-takze-z-wyborcza_308173.html (dostęp: 10.01.2014).

http://www.se.pl/multimedia/galeria/103793/prof-zbigniew-necki-wasniewska-to-seksualna-wampirzyca/ (dostęp: 10.01.2014).

http://www.se.pl/wydarzenia/kraj/katarzyna-wasniewska-to-psychopatka-bez-serca-psycholog-o-matce-madzi-z-sosnowca_245940.html (dostęp: 10.01.2014).

http://www.tomaszwitkowski.pl/index.php?post=194 (dostęp: 10.01.2014).

http://academicon.pl/serwisy/komitet-psychologii-polskiej-akademii-nauk/aktualnosci/ogloszenia/o%C5%9Bwiadczenie-komitetu (dostęp: 10.01.2014).

 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.