Mediatization of life – in the process of ceaseless trans coding

Bernadetta Cich

Abstrakt

The technological progress which dynamizes the process of mediatization, makes communication become transformed. Its main feature becomes imagery and rhetoricalness. Communiques are built on the basis of image and features of image which is a carrier of various functions, where the rhetorical persuasion is the main function. The present considerations are an analysis of examples of signs of mediatization of man and society as a phenomenon which is founded on the object of communiques formulated by man by means of digital media and communiques built without their contribution. A common feature of these acts of communication is imagery which seems to be a perennial tendency of the human mind and is visible already on the level of the language of words. Reflexions are a certain proposal of a direction of research of mediatization and many possible aspects, in which this process reveals itself, as well as contexts and interpretative prisms of rhetorical-philosophical conceptions.
 

Słowa kluczowe: mediatization of the life, new media, rhetoric of the image, philosophy of the image, communication, human and the image, communication through images
References

Flusser V.: Ku uniwersum obrazów technicznych, [in:] A. Gwóźdź (ed.): Po kinie?… Audio­wizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

Fromm E.: Zapomniany język, Warszawa 1977.

Gwóźdź A. (ed.): Po kinie?… Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

Kita B.: Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów, Kraków 2003.

McLuhan M.: Wybór pism, Warszawa 1975.

Morbitzer J.: Medialność – istotna cecha współczesnego ucznia, [online:] http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/morbitz.pdf [access: 10.10.2014].

Morsztyn Z.: Emblemata, Warszawa 2001.

Napieralski J.: Mediatyzacja polityki. Konieczność, zagrożenie czy alternatywa?, Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, no. 2, jesień-zima 2010.

Paul-Cavallier F.J.: Wizualizacja, Poznań 1994.

Rusinek M.: Retoryka obrazu, Gdańsk 2012.

Sarbiewski M.K., De acuto et arguto liber unicus, sive Seneca et Martialis..., [in:] idem: Wykłady poetyki, Wrocław 1958.

Wilk E.: Nomadyczne przestrzenie audiowizualności?, [online:] http://www.jezykpolski.pl/pts/dzialy/pielgrzymki/wilk.html [access: 18.08.2014].

Wunenburger J.-J.: Filozofia obrazów, Gdańsk 2011.

Film and image , [online], October–November 2014

https://www.youtube.com/watch?v=CFTs_6C919g

httpa://www.eska.pl/news/co_to_jest_snapchat_jak_uzywac_snapchata_30_seconds_to_mars_juz_wiedza_sprawdz_na_eska_pl_video/100113

https://www.youtube.com/watch?v=Dy7L2VNxYWg

http://www.tvp.info/18088068/kapitan-stent-walczy-z-blaszka-czyli-komiks-dla-chorych-po-zawale-serca

https://www.facebook.com/PolicjaPL?fref=pb&hc_location=profile_browser

https://www.youtube.com/watch?v=ucekm94m5h0

http://www.romskaakademia.pl/

https://www.facebook.com/EkskluzywnyMenel?fref=ts

https://www.facebook.com/drwaloseksualny1?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Drwaloseksualni/782005665199754?fref=ts

http://pazdziorko.natemat.pl/63459,rozmawianie-obrazkami

http://demotywatory.pl/4274788/Wyszlam-na-dwor-A-tam-nikogo-nie-ma

Nuremberg, dir. Y. Simoneau, the year of the first emision: 2000.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.