Zeszyty Prasoznawcze,2015, Tom 58, Numer 2 (222), Komunikowanie o zdrowiu

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2015
Redakcja zeszytu : Weronika Świerczyńska-Głownia, Wojciech Kajtoch

Słowa kluczowe: komunikowanie, innowacje medyczne, inżynieria biomedyczna, komunikacja, strategia komunikacyjna, sektor medyczny, communication, health, Great Orchestra of Christmas, Charity (WOŚP), media, brand, volunteer, World Health Organization (WHO), Catholic Church, sexual health, disease, homosexuality, public relations, public relations strategy, pharmaceutical public relations, environment of hope, social support, interpersonal and intrapersonal relationships, ways of communication, promocja zdrowia, kampanie społeczne, komunikowanie o zdrowiu, medykalizacja, zdrowie, strategie komunikacyjne, kampanie prozdrowotne, Unia Europejska, NGO, communications strategy, health care, mediatization, health subject area, poster, Polish social realism, ideology, typicality, breast cancer, cancer Prophylaxis, mammographic screening, growing old, old age, education for health, media education, persuasive communication, quality of life, zdrowie publiczne, media masowe, społeczna odpowiedzialność, perfect image of a doctor, relations between doctor and patient, television series, digital age, technological changes, public health, system zdrowotny, polityka zdrowotna, badania opinii publicznej, odbiór społeczny, tajemnica lekarska, prywatność, informacja, asertywność lekarzy, stres, poczucie własnej skuteczności, komunikacja lekarz–pacjent, świadomość społeczna, myślenie potoczne, styl życia, choroba, lekarz, pacjent, komunikacja werbalna, lingwistyka kognitywna, proksemika, relacja lekarz–pacjent, deliebrations, SDM, paternalistic model

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Miejsce deliberacji w procesie podejmowania decyzji o leczeniu. Komunikowanie między lekarzem i pacjentem w perspektywie socjologicznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 213–223
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 0.4467/2299-6362PZ.15.017.4127

Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 224–237
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.018.4128

Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 238–254
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.019.4129

Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s.  255–275
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.020.4130

Asertywność a stres, poczucie własnej skuteczności i satysfakcja z pracy doświadczane przez lekarzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 276–283
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.021.4131

Chory polityk, celebryta, zwykły Kowalski. Granice dozwolonego rozpowszechniania informacji o stanie zdrowia pacjenta

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 284–300
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.022.4132

Zdrowie i opieka zdrowotna w odbiorze społecznym (w świetle badań opinii publicznej w Polsce w latach 2009–2014)

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 301–318
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.023.4133

The television series in the digital age as one of the forms of aiding education and social transformation in views on public health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 319–336
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.024.4134

Obraz lekarza – serial telewizyjny kontra rzeczywistość

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 337–346
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.025.4135

Między rynkiem a odpowiedzialnością społeczną mediów. Analiza wybranych magazynów o zdrowiu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 347–364
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.026.4136

Starość „w zwierciadle mediów”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 365–386
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.027.4137

Wpływ mediów zachodniopomorskich na profilaktykę raka piersi na tle porównawczym

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 387–404
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.028.4138

Ideologizacja przekazów ikonograficznych o tematyce zdrowotnej w czasach PRL: w poszukiwaniu wizualnego stereotypu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 405–422
Data publikacji online: 7 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.029.4139

Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 423–439
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.030.4140

Strategie komunikacyjne Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 440–448
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.031.4141

Polskie kampanie społeczne promujące zdrowie – analiza wybranych przykładów

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 449–462
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.032.4142

Komunikowanie o zdrowiu: tworzenie „środowiska nadziei”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 463–473
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.033.4143

A typology of the public relations strategy employed by pharmaceutical firms on the Polish market – An analysis of selected examples and their market conditioning

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 474–490
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.034.4144

Komunikacyjna dysfunkcja. Definiowanie zdrowia seksualnego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Kościół katolicki na przykładzie wybranej publicystyki

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 491–512
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.035.4145

Nowy wymiar komunikowania o zdrowiu czy medialny fenomen Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 513–527
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.050.4254

Komunikowanie w A&E. Studium przypadku

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 528–544
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.051.4255

Inżynieria biomedyczna – partner medycyny w komunikowaniu o innowacjach medycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 2 (222), s. 545–553
Data publikacji online: 10 października 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.052.4256

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.