Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem

Małgorzata Majewska

Abstrakt
Words can cure. Why the quality of communication betw doctors and patients is important?

Effective doctor-patient communiaction plays very important part in health care. A doctor’s communication and interpersonal skills encompass the ability to gather information in order to facilitate accurate diagnosis, counsel appropriately, give therapeutic instructions, and establish caring relationships with patients. There are many barriers to good communication in the doctor-patient relationship, including social needs of keeping personal distance and the tendency to shorthen it.


 

Słowa kluczowe: komunikacja werbalna, lingwistyka kognitywna, proksemika, relacja lekarz–pacjent
References

Antas J. (2008). O kłamstwie i kłamaniu. Kraków: Universitas.

Chodacka A., Wałach B., Zadroga A. (2008). Pacjent decyduje, ile chce wiedzieć, http://miasta.gazeta.pl/krakow/1,39245,5844279,Pacjent_decyduje__ile_chce_wiedziec.html (dostęp: 31.10.2008).

Filarski T., Sroka T., Siechowicz M. (2013). Zrozumieć prawa pacjenta. Podstawowe wiadomości o organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Narodowy Fundusz Zdrowia.

Finkel M.A. (2008). I can tell you because you’re a doctor. Pediatrics, nr 122, s. 442.

Hall E.T. (2009). Ukryty wymiar, tłum.T. Hołówka. Warszawa: Muza.

Hall E.T. (1984). Poza kulturą, tłum. E. Goździak. Warszawa: PWN.

Jankowska A.K., Pałgan I., Dylewska K., Grześk E., Wysocki M., Sadowska-Krawczenko I. (2011). Komunikacja lekarz–pacjent a jakość opieki medycznej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 54, s. 109–207.

Knapp M., Hall J. (2000). Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa. Wrocław: Astrum.

Majewska M. (2009). Język jako odzwierciedlenie sposobu oswajania choroby i cierpienia przez pacjenta i lekarza. Medycyna po Dyplomie, nr 3 (156), s. 126–131.

Maciąg A. (2011). Kulturowe uwarunkowania komunikacji interpersonalnej w relacjach lekarz–pacjent. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 53, s. 16–25.

Majewska M. (2011). Każda tragedia jest największa na świecie. Teofil. Pismo studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, nr pt. „Wobec cierpienia”.

Majewska M. (2011). „Lekarz jest od leczenia, nie od gadania”. Funkcja języka w relacji ­pacjent–lekarz. Materiały pokonferencyjne VIII Krakowskiej Konferencji zatytułowanej „R.A.K. – Ratuj, Akceptuj, Kieruj swoim życiem”, organizowanej przez Fundację Urszuli Smok „Podaruj życie” oraz Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mayer J.D., Salovey P., Caruso D. (2004). Emotional intelligence: Theory, practice and implications. Psychological Inquiry, nr 15, s. 197–215.

Tabakowska E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków: Polska Akademia Nauk.

Tannen D. (2005). Conversational Style: Analyzing Talk among Friends. New York: Oxford University Press.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.