Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych

Bożena Gulla

Abstrakt

Prohibition or prescription? An effective message of health recommendations

The presentation will be dedicated to a particular form of communication on health aspects, related to the way of conveying health recommendations by a specialist doctor to a sick person, which determines the patient’s participation in the process of treatment. The doctor-patient dialogue is dependent on individual predisposition of both the physician (e.g. emotional intelligence) and the patient (e.g. coping strategies, anxiety level, point or interval strategies, dependency-autonomy dimension, and preferences and competencies developed during disease). The importance of verbal and nonverbal communication in the doctor-patient relationship, particularly, the efficacy of different forms of communication, such as denied versus direct, controlled by the patient versus taken automatically, will be discussed. Typical communication errors and recommendations allowing to avoid errors, will be indicated. As an example of a particularly difficult situation, placing high requirements in terms of communication skills, the talk/conversation with the family of the deceased – a potential donor for organ transplantation, will be presented.
 

Słowa kluczowe: komunikowanie, choroba, lekarz, pacjent
References

Barton-Smoczyńska I. (2011a). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem – wprowadzenie, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=56168 (dostęp: 5.04.2015).

Barton-Smoczyńska I. (2011b). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem. Część I, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=57920 (dostęp: 5.04.2015).

Barton-Smoczyńska I. (2012a). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem. Część II, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=60673 (dostęp: 5.04.2012).

Barton-Smoczyńska I. (2011c). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem. Część III, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=60955 (dostęp: 5.04.2015).

Barton-Smoczyńska I. (2012b). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem. Część IV, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=63033 (dostęp: 5.04.2015).

Barton-Smoczyńska I. (2012c). Podstawy psychologii komunikacji lekarza z pacjentem. Część V, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=64703 (dostęp: 5.04.2012).

Cialdini R.B. (2011). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Czabała J.Cz. (2000). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

DiMatteo M.R., Taranta A. (1979). Nonwerbal communication and physician-patient rapport: An empirical study. Professional Psychology, nr 10 (4), s. 540–547.

Goleman D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

Haskard K.B., Williams S.L., DiMatteo M.R., Rosenthal R., White M.K., Goldstein M.G. (2008). Physician and patient communication training in primary care: Effects on participation and satisfaction. Health Psychology, nr 27 (5), s. 513–522.

Heszen-Niejodek I. (2002). Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3 (s. 465–492). Gdańsk: GWP.

Jakubowska-Winecka A., Rowińska D. (2001). Edukacja środowiska medycznego w dziedzinie przeszczepiania narządów. Poltransplant, Biuletyn Informacyjny, nr 1, s. 14–17.

Heszen-Klemens I., Jarosz M. (1978). Stosunek lekarz–pacjent; zespół diagnostyczno-terapeutyczny. W: M. Jarosz (red.). Psychologia lekarska (s. 269–296). Warszawa: PZWL.

Libbrecht N., Lievens F., Carette B., Côté S. (2013). Emotional intelligence predicts success in medical school. Emotion, nr 14 (1), s. 64–73.

Maciuszek J. (2012). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mayer J.D., Caruso D.R., Salovey P. (1999). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. Intelligence, nr 27 (4), s. 267–298.

Pease A., Pease B. (2007). Mowa ciała. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Piotrowski P., Gulla B., Jaskułowski M. (2012). Inteligencja emocjonalna sprawców przestępstw przeciwko mieniu. Czasopismo Psychologiczne, nr 17 (2), s. 219–228.

Sheridan Ch.L., Radmacher S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Słowik P. (1997). Choroba somatyczna jako kryzys a możliwość rozwoju. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.). Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej (s. 99–109). Kraków: Wyd. ALL.

Sobierajski T. (2014). Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem?, http://www.mp.pl/komunikacja/lekarz-pacjent/podstawy_skutecznej_komunikacji/show.html?id=66891 (dostęp: 5.04.2015).

Stangierska I., Horst-Sikorska W. (2007). Ogólne zasady komunikacji między pacjentem a lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej, nr 1 (1), s. 58–68.

Talen M.R., Grampp K., Tucker A., Schultz J. (2008). What physicians want from their patients: Identifying what makes good patient communication. Families, Systems & Health, nr 26 (1), s. 58–67.

Talen M.R., Muller-Held Ch.F., Eshleman K.G., Stephens L. (2011). Patients’ communication with doctor: A randomized control study of a brief patient communication intervention. Families, Systems & Health, nr 29 (3), s. 171–183.

Wieczorkowska G., Bednarczyk I. (2004). Zaburzenia kontroli procesu jedzenia: rola przedziałowości. Nowiny Psychologiczne, nr 3, s. 5–19.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.