Crush Cancer! The communication strategy of the Rak’n’Roll Foundation as an example of an alternative form of communicating about health

Agnieszka Hess

Abstrakt

The goal of this article is an analysis of the function, which NGOs perform in the health system in Poland, as well as their participation in universal-social debate concerning health. The object of this paper, is Communications strategy of the Rak’n’Roll Foundation, one of the Polish NGOs with the highest level of recognition, operating in the sphere of health. On the basis of the author’s own research, she describes the activities undertaken by the Foundation to create and develop mutual relations with the media and analyze how it is represented in the media, as well as the efficacy of its own means of communication. She raises the question as to whether the communication activities of the “Rak’n’Roll” Foundation aim to improve the health care system (support) or does it rather contribute to an “overloading of the system” (that is a situation where the demands of individuals exceed the ability of the state to act) or perhaps they don’t have any greater significance on an institutional level?
 

Słowa kluczowe: NGO, communications strategy, health care, mediatization
References

Andresen K. (2007). Marketing Robin Hooda. Wykorzystanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non profit. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Gumkowska M. (2011). Polacy o III sektorze, raport z badań. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Herbst J., Przewłocka J. (2011). Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badań 2010. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Hess A. (2013). Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kepplinger H.M. (2007). Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pacut M. (2006), Działalność marketingowa w obszarze organizacji non profit. In: K. Śliwińska (ed.). Działalność marketingowa w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce w warunkach unijnych. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Przewłocka J., Adamiak P., Zając A. (eds.) (2013). Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Sroka J. (2009). Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Internet sources

www.civicpedia.ngo.pl

www.klon.org.pl

www.raknroll.pl

media.netpr.pl

www.facebook.com/pages/Fundacja-RaknRoll

www.facebook.com/PolskaAkcjaHumanitarna
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.