Artykuły

Ilość
Sortuj według

Saxera teoria społeczeństwa medialnego

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 555–576
Data publikacji online: 2 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.036.4238

Językowy i komunikacyjny obraz uniwersytetu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 577–588
Data publikacji online: 2 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.037.4239

Polska telewizja śniadaniowa. Koncepcja programowa i problemy produkcji na przykładzie magazynu „Kawa czy herbata?”

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 589–600
Data publikacji online: 2 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.038.4240

Guidetainment w polskiej telewizji śniadaniowej i w prasie kobiecej – próba charakterystyki zjawiska

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 601–614
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.039.4241

Moda jako komunikat w świetle teorii socjologicznych i badań empirycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 615–625
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.040.4242

Analiza dziecięcego dyskursu o markach

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 626–637
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.041.4243

Hipertekst – technologia umysłu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 638–649
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.042.4244

Internet nie śpi, internet reaguje. Memy internetowe jako forma komentarza do bieżących wydarzeń społecznych i politycznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 650–658
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.043.4245

Nowy wymiar publicystyki politycznej? Memy jako forma krytyki Hanny Gronkiewicz-Waltz

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 659–676
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.044.4246

Kampanie społeczne – idea vs biznes

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 677–687
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.045.4247

Serwisy informacyjne a autopromocja środków przekazu – na przykładzie „Faktów” TVN

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s.  688–703
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.046.4248

Środki perswazyjne w reklamie społecznej (na przykładzie profilaktyki AIDS)

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 704–716
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.047.4249

Wykorzystanie internetu i nowoczesnych technologii komunikowania w event marketingu

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 717–728
Data publikacji online: 4 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.048.4250

Corporate Disputes Through Media Lens. A Crisis Communication Case Study

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 729–747
Data publikacji online: 19 grudnia 2015
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.049.4251

Recenzje, omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 3 (223), s. 748–761
Data publikacji online: 4 grudnia 2015

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.