Polska telewizja śniadaniowa. Koncepcja programowa i problemy produkcji na przykładzie magazynu „Kawa czy herbata?”

Ewa Gębicka

Abstrakt


Celem artykułu jest prezentacja najstarszego polskiego wydania breakfast televison „Kawa czy herbata?” jako przykładu specyficznego obcowania widza z medium telewizyjnym oraz wyzwań, przed jakimi stają realizatorzy programów na żywo. Autorka omawia genezę oraz uwarunkowania, które zadecydowały o współczesnej postaci magazynu i jego miejscu w telewizyjnej ramówce; elementy składowe audycji i podstawowe formy przekazywania treści; stosowane rozwiązania organizacyjne i techniczne pozwalające na kreację iluzji bezpośredniego przekazu i idei wspólnoty z widzem; problemy związane z przebiegiem telewizyjnej produkcji.

 

Słowa kluczowe: telewizja, telewizja śniadaniowa, ramówka, programy na żywo
References

Barańska I. (2011). „Kawa czy herbata?”. Pierwszy program śniadaniowy w polskich mediach w latach 1992–2009. Praca magisterska, PWSFTViT. Łódź.

Bogunia-Borowska M. (2012). Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków.

Casetti F., Odin R. (1994). Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie socjopragmatyki. W: A. Gwóźdź (red.). Po kinie?... Audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych (s. 117–136). Kraków.

Codzienna praca przed kamerą (2006). Nasza Telewizja, nr 9, s. 14–15.

Feuer J. (1983). The concept of live television. Ontology as ideology. W: A. Kaplan (red.). Reading Television. Critical Approaches – An Anthology (s. 12–22). Los Angeles.

Godzic W. (2004). Telewizja i jej gatunki. Po „Wielkim Bracie”. Kraków.

Jones I. (2004). Morning Glory: A History of British Breakfast Television. London.

Metz R. (1977). The Today Show. Chicago.

Sanakiewicz M. (2013). Poetyka telewizyjnych programów porannych. Między informacją, tabloidem a autopromocją. Warszawa.

Uhma M. (2007). Elementy technologii telewizyjnej. Katowice.

Wieten J. (2000). Breakfast television: Infotainers at daybreak. W: J. Wieten, G. Murdock, P. Dahlgren (red.). Television across Europe (s. 175–189). London.

Wieten J., Pantti M. (2005). Obsessed with the audience. Breakfast television revisited. Media, Culture & Society, nr 27, s. 21–39.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.