Recenzje, omówienia

Abstrakt
  • Walery Pisarek: Fundament bibliometrii prasoznawczej;
  • Jarosław Gugała: Istotne wartości;
  • Monika Wawer: Muzyka w telewizji: między misją a ekonomią;
  • Kamil Łuczaj: Perspektywa outsidera w badaniach nad polską reklamą;
  • Agnieszka Cieślik: Zasłużone „Notatki”;
  • Piotr Swacha: Pismo regionalne i „Polski Październik”.


 

  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.