Artykuły

Ilość
Sortuj według

Infantylizm semantyczny w dyskursach publicznych

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 763-794
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.053.4292

Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych – nacjonalistów i anarchistów

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 795-828
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.054.4293

Jakość dziennikarstwa w perspektywie grywalizacyjnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 829-838
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.055.4294

Chinese Dream (中国梦) – kolektywistyczny konstrukt ucieleśniający ducha współczesnych Chin

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 839-859
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.056.4295

Statystyka i geografia prasy polskiej 1832–1918

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 860-882
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.057.4296

Rola metafor w „Elicie bolszewickiej” i „Na czerwonym Olimpie” Konstantego Srokowskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 883-904
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.058.4297

Dobrzy i źli bracia. Obraz Czechów i Słowaków w publicystyce II Rzeczypospolitej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 905-929
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.059.4298

Zeszyty Prasoznawcze w latach 1991–2012

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 930-938
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.060.4299

Na melodię propagandy. O sposobie czytania dzienników telewizyjnych w latach 80. XX wieku

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 939-958
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.061.4300

Literatura a media – wspólne oddziaływanie i zależności w świetle badań empirycznych opinii społecznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 959-973
Data publikacji online: 19 lutego 2016
DOI 10.4467/2299-6362PZ.15.062.4301

Recenzje, omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 974-987
Data publikacji online: 19 lutego 2016

Kronika naukowa, sprawozdania, wspomnienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58, Numer 4 (224), s. 988-1009
Data publikacji online: 19 lutego 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.