Literatura a media – wspólne oddziaływanie i zależności w świetle badań empirycznych opinii społecznej

Anna Karpińska

Abstrakt
The purpose of this article is to present the most important changes that in the last years have occurred in the branch of literature. These phenomena are discussed in the context of the influence of media on the literary form and content presented in literature. For this, some of the causes and effects of hybridization of media and literary genres were presented. Also, created in the last years at the intersection of literature and journalism, new genres and examples of non-conventional literature were characterized. This article is a part of a doctoral dissertation entitled “Literature and media. The idea of ‘interaction of discourses’”. The research was based on surveys conducted from September to December 2014. Both materials available on internet as well as in scientific journals and books dedicated to media and literature were used. The results of this study allowed to draw important conclusions concerning the issue. On this basis, the reading preferences of respondents as well as their approach to the changes in the literature were determined.
Słowa kluczowe: literatura, czytelnik, odbiorca, media
References

Bibliografia

Barthes R. (1999). Śmierć autora. Przeł. M.P. Markowski. Teksty Drugie, s. 247–252.

Bellos D. (1993). Georges Perec. Życie słowach. Przeł. J. Kozioł. Literatura na Świecie, nr 11–12/1995, s. 318–320.

Chłosta-Zielonka J. (2011). Od literatury do liberatury. Liberatura jako sztuka totalna. Polonistyka, nr 14, s. 79–94.

Desmurget M. (2012). Teleogłupianie. zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Przeł. E. Kaniowska. Warszawa.

Eco U. (2005). Tajemniczy płomień królowej Loany. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa.

Furedi F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? Przeł. K. Makaruk.

Hayles K.N. (2001–2010). Literatura elektroniczna: czym jest? Cz. 1. Przeł. S. Fizek, M. Pisarski. Techsty. Literatura Nowe Media [http://www.techsty.art.pl/magazyn/magazyn7/literatura_elektroniczna_czym_jest_1.html; 16.11.2014].

Hopfinger M. (2010). Literatura media po 1989 roku. Warszawa.

Janusiewicz M. (2013). Literatura doby Internetu. Interaktywność multimedialność tekstu. Kraków.

Kaliszewski A. (2012). Główne nurty kulturze XX XXI wieku. Warszawa.

Książka mówiona. Wikipedia. Wolna encyklopedia [http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%
85%C5%BCka_m%C3%B3wiona; 
16.11.2014].

Kwaśniak J., Rottenberg A., Wąs K. (2012). „Ja nie znam się na popkulturze” – relacji popkultury sztuki Andą Rottenberg rozmawiają Julita Kwaśniak Katarzyna Wąs, Mocak Forum, 1[3] [https://mocak.pl/ja-nie-znam-sie-na-popkulturze; 19.10.2015].

Ong W.J. (1992). Oralność piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Warszawa.

Ong W.J. (2009). Osoba – świadomość – komunikacja. Przeł. J. Japola. Warszawa.

Pisarski M. (2001–2010). Hipertekst – definicje. W: tegoż. Hipertekst – punkt węzłowy. Techsty. Literatura Nowe Media [http://www.techsty.art.pl/hipertekst/definicje.htm; 16.11.2014].

Pisarski M. (2010). Diabelskie różki Pawła Dunajko. Korporacja Ha!art [http://www.ha.art.pl/felietony/1231-mariusz-pisarski-diabelskie-roki-pawla-dunajko.html; 14.11.2014].

PWN (1997-2014). Słownik Języka Polskiego PWN [http://sjp.pwn.pl; 8.12.2014].

Ruta P. (2009). Fotografia prasowa. Wybrane aspekty praktyczne. Rocznik Prasoznawczy, s. 139–147.

Stetkiewicz L. (2011). Kulturowi wszystkożercy sięgają po książkę. Toruń.

Wittenberg A. (2012). „Magazyn to tablet, który nie działa”. Dzieci niebawem zapomną, jak obsługiwać gazety. Natemat. Pl

[http://natemat.pl/22205,magazyn-to-tablet-ktory-nie-dziala-dzieci-niebawem-zapomna-jak-obslugiwac-gazety; 14.11.2014].

Wolny-Zmorzyński K. (2007). Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa.

Zygierewicz A. (2013). E-book. Produkt, technologia, rynek. Analizy BAS, 8(98) 7 czerwca [http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/D7A0CA3753C8E631C1257B83003B39FB/$file/Analiza_BAS_2013_98.pdf; 14.11.2014].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.