Recenzje, omówienia

Abstrakt
  • Sławomir J. Tabkowski: Gazeta Krakowska w antrakcie. Wspomnienia redaktora (Jerzy Pałosz), s. 976;
  • Zbigniew Rykiel, Jarosław Kinal (red.): Tożsamości wirtualne i komunikacja w przestrzeni społecznej internetu oraz tychże: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu (Maria Magoska, Małgorzata Winiarska-Brodowska), s. 979;
  • Wiesław Adam Koński: Dwa wieki prasy płockiej. Tom 1: 1810–1945 (ajc), s. 981;
  • Marek Mazur: Polityka z Twarzą. Personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w latach 1993–2011 (Agnieszka Hess) s. 982;
  • Dwugłos o książce Macieja Pacuły: Informacja: wolne dobro publiczne niechronione autorskoprawnie (Dariusz Baran, Ewa Nowińska) s. 984.
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.