Recenzje

Abstrakt
  • Małgorzata Major, Justyna Bucknall-Hołyńska (red.): Władcy torrentów (Emilia Kotnis-Górka), s. 260–261;
  • Arkadiusz Lewicki, Jacek Grębowiec (red.): Serialez różnych stron (Paweł Płaneta), s. 261–265;
  • Aaron Delwiche, Jennifer Jacobs Henderson (red.): The Participatory Cultures Handbook (Agnieszka Całek), s. 265–268;
  • Maria Wojtak: Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu(Anna Goc), s. 268–269.
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.