Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tabu – aspekty pragmatyczne

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 489–511
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.033.5908

20 years of complaints: National Broadcasting Council and the Polish audience's feelings

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 512–528
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.034.5909

Media w hiszpańskiej Wspólnocie Autonomicznej Galicji. Proces degalicyzacji mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 529–545
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.035.5910

Rosyjskie seriale wczoraj i dziś. Część II

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 546–565
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.036.5911

Siemion Witjaziewskij vel Pantelejmon Juriew (1904-1983) – dziennikarz, poeta i działacz mniejszości rosyjskiej w II Rzeczypospolitej i PRL

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 566–581
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.037.5912

From “enlightenment” to “seduction”. The evolution of persuasive strategies in Polish magazines for the youngest children (in the last two decades of the twentieth century)

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 582–598
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.038.5913

Komunikacja marketingowa organizacji pożytku publicznego. Aspekt teoretyczny

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 599–608
Data publikacji online: 7 grudnia 2016
DOI 10.4467/22996362PZ.16.039.5914

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 609–618
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Kronika naukowa, spawozdania, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59, Numer 3 (227), s. 619-627
Data publikacji online: 7 grudnia 2016

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.