Recenzje i omówienia

Abstrakt
  • Teresa Sławińska: Mariaż druku i cyfryzacji na francuskim rynku prasowym(Agnieszka Hess)
  • Urszula Glensk: Po Kapuścińskim. Szkice o reportażu (Mateusz Zimnoch)
  • Łukasz Drozda: Lewactwo. Historia dyskursu o polskiej lewicy radykalnej   (Mateusz Flont)
  • Marcin Krzanicki, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym (ajc)
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.