Zeszyty Prasoznawcze,2017, Tom 60, Numer 1 (229)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu: Ryszard Filas, Paweł Płaneta

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Stan i perspektywy badań nad polskim systemem medialnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 1–10
Data publikacji online: 26 czerwca 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.17.001.6767

Z dziejów OBP

Ośrodek Badań Prasoznawczych jako fenomen

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 11–20
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.002.6768

Ośrodek Badań Prasoznawczych jak go pamiętam – etos, patos, logos

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 21–28
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.003.6769

Obraz działalności Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie w dokumentach RSW „Prasa-Książka-Ruch” w latach politycznych przełomów (1980–1983)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 29–44
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.004.6770

O kulisach powstania zeszytu 11 Prac z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (z kart współpracy OBP i MIWiOWI UJ w latach 70.)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 45–56
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.005.6771

Wpływ Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie na kształtowanie się środowiska medioznawczego w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 57–69
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.006.6772

Artykuły i rozprawy

Mass Media Research and American Schools of Thought in Zeszyty Prasoznawcze (Media Issues quarterly)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 70–89
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.007.6773

O niektórych badaniach historyków prasy radzieckiej... Rola Zeszytów Prasoznawczych w przepływie idei wewnątrz wspólnoty socjalistycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 90–105
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.008.6774

Media a nowa epistemé w komunikowaniu. Z doświadczeń Zeszytów Prasoznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 106–118
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.009.6775

Jak badać prasę drugiego obiegu?

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 119–136
Data publikacji online: 26 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.010.6776

Prawo a media

Wolność w mediach – jej gwarancje i ograniczenia w polskim systemie prawnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 137–154
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.011.6777

Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych (RODO i EPR)

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 155–171
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.012.6778

Wybrane problemy związane z ochroną wizerunku w świecie mediów cyfrowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 172–182
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.013.6779

Media na świecie

Dziennikarstwo w epoce nowych mediów – przykład Niemiec

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 201–213
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.015.6781

Z historii prasy

Na początku był Jazz. 60 lat prasy muzycznej (jazz, rock) w Polsce

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 183–200
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.014.6780

Materiały

Czasopisma popularnonaukowe w Polsce: stan i perspektywy badań

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 214–222
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.016.6782

Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI wieku: przejście od „starych” mediów do Internetu?

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 223–238
Data publikacji online: 27 czerwca 2017
DOI 10.4467/22996362ZP.17.017.6783

Recenzje i omówienia

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 239–250
Data publikacji online: 27 czerwca 2017

Kronika naukowa

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229),
Data publikacji online: 27 czerwca 2017

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.