Recenzje i omówienia

Abstrakt
  • Toril Aalberg, Frank Esser, Carsten Reinemann, Jesper Stromback oraz Claes H. de Vreese (red.): Populist Political Communication in Europe (Małgorzata Winiarska-Brodowska), s. 424;
     
  • Katarzyna Konarska, Adam Szynol (red.): Media & Journalism in the Digital Era (Denis Halagiera), s. 426;
  • Małgorzata Winiarska-Brodowska: Europa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej (Agnieszka Hess), s. 429;
     
  • Vincenzo Scalcione: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w świetle brytyjskich i włoskich tekstów prasowych (Małgorzata Winiarska-Brodowska), s. 430.
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.