Prasa lokalna w dobie nowych technologii. Analiza wybranych przykładów

Jolanta Kępa-Mętrak

Abstrakt
Local press in the age of new technologies: an analysis of the selected examples
 
The Internet has been changing the media market, including the local one. New technologies reach the places, where a few years ago things were based entirely on tradition. The author would like to show how the local press has been changing in the era of the new changing media reality and new technology. It seems that communication at the local level, as well as regional or national one, goes more and more beyond the limited territorial environment and moves to the worldwide network with better and better result. However on the other hand – in some communities the local printed magazines still take priority over the virtual ones. The author tries to prove such theses analyzing the selected titles of the local press among which there are the best-selling local weeklies in the country, as well as short-run periodicals especially popular in smaller cities and rural areas. The future of the local press seems to belong to the Internet. The number of the printed versions of newspapers have already been increasingly limited and this process will continue. Readers will get online broadcasts. Free of charge publications will certainly enjoy the most popularity in the future. Not many readers are willing to acquire the publications for which they have to pay. That is why paid e-edition of newspapers and magazines have not enjoyed great popularity. They have also been affected by the limitations of printing: rapidly outdated information content, static form, lack of interaction between the sender and the recipient.
Słowa kluczowe: prasa lokalna, komunikacja lokalna, prasa drukowana, gazety online
References

Głuszek-Szafraniec D. (2015).Metamorfozy cyfrowe w hiszpańskim systemie medialnym – strategie wydawnictw prasowych w epoce digitalizacji. W: Z.Oniszczuk (red.). Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian (s. 67–83). Katowice.

Hoffman M. (2015). Sprzedaż prasy mocno spada. Zyskują cyfrowe wydania. 4.09.2015 [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/maciej-hoffman-sprzedaz-prasy-mocno-spada-zyskuja-cyfrowe-wydania; 20.07.2016].

Kępa-Mętrak J. (2014). Komunikowanie lokalne wobec nowych możliwości i oczekiwań. Prasa drukowana czy elektroniczna? Zeszyty Prasoznawcze, nr 1, s. 22–42.

Oniszczuk Z. (2015). Strukturalne następstwa cyfryzacji w niemieckim systemie medialnym. W: Z.Oniszczuk (red.). Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian (s. 9–20). Katowice.

Rubaj A. (2015). Konsekwencje cyfryzacji na przykładzie Portugalii. W: Z.Oniszczuk (red.). Systemy medialne w dobie cyfryzacji. Kierunki i skala przemian (s. 39–52). Katowice.

http://24tp.pl/; 11.07.2016; 24.02.2017.

http://eprasa.pl/news/tygodnik-podhala%C5%84ski/2016-07-07; 11.07.2016.

http://gazetylokalne.pl/gazeta-jarocinska-gazeta-roku-laureaci-sgl-local-press-2016/; 4.04.2017

http://gazetylokalne.pl/s/tygodniki-tabela; 2.05.2013.

http://gazetylokalne.pl/wp-content/uploads/2015/10/3_tabela_TYGODNIKI.pdf; 6.07.2016.

http://prasalokalna.eu/; 2.05.2013.

http://skarzyski.eu/; 4.04.2017.

http://starachowicki.eu/; 17.08.2016; 24.02.2017.

http://tygodniksiedlecki.com/; 8.07.2016.

http://www.e-kiosk.pl/tygodnik_podhalanski; 11.07.2016.

https://www.facebook.com/GazetaJedrzejowska; https://twitter.com/jedrzejowskaNet; 13.09.2016.

http://www.jarocinska.pl/ 17.08.2016.

http://www.kurier.slupca.pl/index.php?sekcja=dziennikarze; 16.08.2016.

http://www.slupca.pl/info/o-nas/; 16.08.2016.

http://www.twojezaglebie.pl/; 16.08.2016.

http://twojezaglebie.pl/grozny-wypadek-sosnowiec/; 4.04.2017.

http://www.tygodnikponidzia.pl/; 17.08.2016; 24.02.2017.

http://www.tygodnikzamojski.pl/; 8.07.2016.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tygodnik-zamojski-na-czele-sprzedazy-w-i-kwartale-wiekszosc-tytulow-na-minusie; 6.07.2016.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedazy-tygodnikow-lokalnych-w-2016-roku; 24.02.2017.

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wszystkie-tygodniki-lokalne-na-minusie-w-maju-tygodnik-zamojski-na-czele-sprzedazy; 17.08.2016.

https://www.facebook.com/GazetaJedrzejowska; 24.02.2017; 4.04.2017.

https://twitter.com/jedrzejowskaNet; 24.02.2017; 4.04.2017.

https://www.teleskop.org.pl/zkdp/app.html: 03_Analiza_czasopisma_platne_I_II_III_IV_kwartal_2016; 3.04.2017.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.